Stadsfullmäktigeledamot och företagaren Wilhelm von Nandelstadh ställer upp i EU-valet

Wilhelm von Nandelstadh kandiderar i Europaparlamentsvalet 9.6.2024.

von Nandelstadh är SFP:s första stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem i Sastamala i Birkaland. Han har en lång bakgrund som företagare inom olika sektorer och driver nu Vanhakylä gård i Sastamala med bland annat ett äppelmusteri. von Nandelstadh är född och uppvuxen i Helsingfors och aktiv inom tredje sektorn.

von Nandelstadh satsar nu på Europaparlamentsvalet efter att i senaste riksdagsval lyckats bidra till att SFP gjorde det bästa riksdagsvalet någonsin i Birkaland.

– Mitt beslut att ställa mig till förfogande i Europaparlamentsvalet baserar sig på det senaste framgångsrika riksdagsvalet. Jag vill vara med och föra fram SFP:s högerliberala politik också på det europeiska planet, säger von Nandelstadh.

Kärnfrågor för von Nandelstadh är att stärka den europeiska konkurrenskraften och att arbeta för bättre förutsättningar för nya företagsetableringar.

– Jag vill arbeta för att Finland och Birkaland ska vara attraktivt för investeringar och jag vill se fler nya företag och arbetsplatser, vilka är grunden till vår välfärd. Till det behövs en proaktiv Europapolitik, säger von Nandelstadh.

 – Jag vill också vara en intressebevakare för Finland, Svenskfinland och Birkaland. Frågorna sköter inte sig själva utan det behövs en vakthund som reagerar och agerar.  

von Nandelstadh lyfter även upp vikten av ett enat Europa i den säkerhetspolitiskt osäkra tid vi lever i. 

– EU är ett fredsprojekt och dess främsta uppgift är att arbeta för fred i Europa. Detta lyckas genom ett enat och starkt EU. De närmaste åren kommer att vara ytterst viktiga för Finland och hela Europas säkerhetsomgivning, säger von Nandelstadh. 

Från ritbordet till riksdagen: Anders Adlercreutz om Finlands roll i ett nytt Europa

SFP:s Anders Adlercreutz har nu suttit drygt ett halvt år på posten som Finlands europa- och ägarstyrningsminister. Portföljen, som traditionellt har fört med sig en del politiska stormar, har fört ­Adlercreutz över världen – från klimatmötet COP28 i Dubai och möten med senatorer i Förenta Staterna till Bryssel där Europeiska rådet beslutat att man inleder medlemsförhandlingar med Ukraina och Moldavien.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson: Tillbaka till utbildningstoppen

Bland det viktigaste för Finlands framtid är att vi fortsätter satsa på en god utbildning för våra barn och unga. Vart tredje år publiceras Pisa-resultaten. Det är en dag som man i utbildningskretsar väntar på med spänning. Hur har det gått för vårt land? Var placerar vi oss i den internationella jämförelsen? 

Läs följande artikel