Starkt resultat för SFP i välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet gjorde ett starkt val i Finlands första välfärdsområdesval. Partiet gick till val i 16 välfärdsområden med totalt 306 kandidater runt om i Finland.

– Våra kandidater har gjort en stark insats och jag är otroligt stolt över vårt resultat. Valkampanjen har varit kort och på grund av coronapandemin utmanande för våra kandidater, men vi lyckades mobilisera våra väljare och nå ut med vårt budskap, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Valresultatet är i sin helhet en framgång för SFP och ger en bra grund för det arbete som nu inleds i de nya välfärdsområdesfullmäktigena, konstaterar Henriksson. I Österbottens välfärdsområde fick SFP enkel majoritet med 33 invalda och i Östra Nyland blev SFP det största partiet med 20 invalda. I Västra Nylands välfärdsområde gjorde partiet också ett mycket gott val med 12 invalda och blev det tredje största partiet. SFP fick i Egentliga Finland fem platser i fullmäktige och säkrar därmed en plats i styrelsen liksom också i Mellersta Österbotten. I Vanda-Kervo säkrade vi våra positioner med två invalda.

SFP:s nationella valresultat i välfärdsområdesvalet landade på 4,9% med 77 mandat. Det betyder att resultatet från kommunalvalet sommaren 2021 överstegs rejält då det resultatet skulle ha motsvarat 70 mandat i välfärdsområdesvalet. Eftersom Helsingfors saknades i valet innebar det ett cirka 0,3% bortfall jämfört med kommunalvalet för SFP. Därför kan man säga att om vi jämför partiets understöd i kommunalvalet med detta val så pekar allt på att valresultatet motsvarade ett resultat på cirka 5,2% i ett kommunalval.

– Valresultatet är ett gott betyg för Svenska folkpartiet. Våra väljare har visat att man litar på att SFP kan driva deras intressen regionalt. Det här valresultatet ger en bra språngbräda inför riksdagsvalet och förberedelserna inför det här valet påbörjas nu, konstaterar SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

Svenska folkpartiet gör ett starkt val i Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden.

- Idag är det lätt att vara en stolt kretsordförande. Jag är glad över vår kandidatlista som levererade ett stort antal röster för SFP och gjorde ett val till och med över våra målsättningar. Där var allas röster viktiga, säger SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng.

Läs föregående artikel

Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tisdagen den 25 januari blivit omvald som koordinator för sin politiska grupp i Europaparlamentets miljöutskott. Valet av koordinator ordnades traditionsenligt i samband med att mandatperioden i Europaparlamentet nått halvvägs.

Läs följande artikel