Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tisdagen den 25 januari blivit omvald som koordinator för sin politiska grupp i Europaparlamentets miljöutskott. Valet av koordinator ordnades traditionsenligt i samband med att mandatperioden i Europaparlamentet nått halvvägs.

– Jag är naturligtvis väldigt glad över det fortsatta förtroendet inom min politiska grupp. Jag ser också ivrigt fram emot att fortsätta jobba för att Renew Europe ska kunna göra så sammanhängande och bra beslut som möjligt i de oerhört mångfacetterade och viktiga lagförslagen som bereds av miljöutskottet under de kommande åren, säger Torvalds.

Koordinatorerna i utskotten fungerar som talespersoner för sina politiska grupper. I Torvalds fall betyder det att han leder ordet och styr ansvarsfördelningen inom miljöutskottet för center-liberala Renew Europe.

Torvalds har innehaft koordinatorskapet sedan början av den pågående mandatperioden år 2019 och uppdraget kommer alltså i och med omvalet att fortsätta till sommaren 2024, d.v.s. till slutet av mandatperioden.

 

Starkt resultat för SFP i välfärdsområdesvalet

Svenska folkpartiet gjorde ett starkt val i Finlands första välfärdsområdesval. Partiet gick till val i 16 välfärdsområden med totalt 306 kandidater runt om i Finland.

Läs föregående artikel

Holmäng: Service på svenska inom Soite bör vara en självklarhet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har meddelat att de börjar erbjuda familjeträning för förstagångsföräldrar, men enbart på finska. SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng är besviken på Soite för att man inte prioriterar båda nationalspråken, finska och svenska.

Läs följande artikel