Statsministern bör bli av med ansvaret för ägarstyrning

Efter regeringsförhandlingarna tog statsminister Juha Sipilä själv exceptionellt ansvaret för statens ägarstyrning. Som det framkommit i offentligheten är fördelningen inte optimal av såväl jävighets- som tidsanvändningsskäl.

– För att vi i framtiden ska kunna undvika sådana otydligheter som på sista tiden framkommit, borde ägarstyrningsfrågorna omgående ges till exempel till näringslivsminister Lintilä, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Under de två första åren av statsminister Sipiläs regering har det uppenbarats brister i lagberedningen som berott på tidsbrist. Detta medger statsministern själv. Adlercreutz konstaterar att problemet är mångfacetterat, men att det låga antalet ministrar är en delorsak.

– Nu inför riksdagens verksamhetsår 2017 vore ett utmärkt tillfälle att medge att Juha Sipiläs vallöfte om färre ministrar var ogenomtänkt. Med två år kvar av regeringsperioden finns det skäl att avlasta exempelvis ministrarna Lindströms och Tiilikainens arbetsbördor genom att öka antalet ministrar i regeringen. Om Sipilä tar kritiken och oron framförd av till exempel justitiekansler Jonkka på allvar, tar han också till de nödvändiga åtgärderna.

Wallin: Båt- och motorcykelskatten skapar arbetslöshet

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin anser att regeringens förslag till punktskatt på båtar och motorcyklar är skadlig för landet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz efterlyser seriöst förslag till trafikreform

Trafikminister Anne Berner presenterade igår torsdag ett förslag till trafikreform där bland annat bil- och bränsleskatten skulle minska märkbart eller försvinna helt.

Läs följande artikel