Strand: Framtidsutskottet besöker Vasa

Riksdagsledamot Joakim Strand (sfp) har i egenskap av ordförande bjudit in riksdagens framtidsutskott till Vasa. Tidigare i höst har framtidsutskottet besökt forskningscentret CERN i Schweiz, men utskottets enda officiella inrikesresa är till Vasa.

Framtidsutskottet behandlar ärenden som påverkar samhällsutvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar även statsrådets framtidsredogörelse och FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling.

En viktig del av resan är att föra interna diskussioner om utskottets fokusområden under den förestående valperioden. Utskottet har även träffat/kommer även att träffa representanter från bland annat Vasa stad, Vasa hovrätt,

Yrkeshögskolan Novia, Vasa Universitet, Vasa Yrkeshögskola, Wärtsilä, Kvarkenrådet, Vasa Elektriska och Wasa Innovation Center.

– Jag uppskattar att så många kolleger från olika partier mitt i den hektiska hösten är beredda att investera två dagar i att besöka Vasa mitt i veckan. Vi inledde med en rundtur för att visa upp olika investeringar – allt från sjukhuset till projekten i Vasklot. Kollegerna njöt även stort av att få besöka Strömsö, och många var övertygade om att det delvis var därför vi fick se Sport vinna på kvällen. ”Det gick som på Strömsö!” är ett legendariskt uttryck som lever kvar nationellt! konstaterar Strand.

– Det är värdefullt att kunna ge en djupare bild av energiteknologiklustret och det omkringliggande ekosystemet. Energi- och klimatteknologi från Vasa kan rädda världen. Det är fint att vi har vänner från olika partier och olika delar av Finland som tillsammans med oss i Vasaregionen vill stärka Finland inom just denna sektor! avslutar Strand.

På utskottsresan till Vasa deltog framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (sfp), viceordförande Pirkka-Pekka Petelius (Gröna), samt utskottsmedlemmarna Marko Asell (SDP), Ville Kaunisto (Saml), Ari Koponen (SF), Sari Tanus (KD) och Sinuhe Wallinheimo (Saml).

SINUHE WALLINHEIMO (Saml): ”- Jag tycker alla riksdagsledamöter borde bekanta sig med energiklustret i Vasa. Varje landskap och riksdagsledamot kunde lära sig någonting. Här görs innovationer på världsnivå på många olika områden.”

PIRKKA-PEKKA PETELIUS (Gröna): ”- En av framtidsutskottets främsta uppgifter är att bedöma effekterna av den tekniska utvecklingen. Under resan har vi fått inse hur dynamisk Vasaregionen är som utvecklare och fördomsfri användare av nya teknologier. En av regionens starka sidor är samordning av olika verksamhetsområden.”

ARI KOPONEN (PS): ”- Varje vecka får vi i plenisalen – speciellt från de gröna – höra anklagelser mot oss finländare om hur vi inte gör något för att hindra klimatförändringen. Besöket till energiklustret i Vasa visar återigen hur mycket vi egentligen gör för att åtgärda problemet. Jag rekommenderar att hela den gröna riksdagsgruppen besöker Vasa!”

VILLE KAUNISTO (Saml): ”- Det är fint att kunna föra hem nya lärdomar från Vasaregionens företags- och innovationsvärlden om olika samarbetsmöjligheter.”

SARI TANUS (KD): ”- Vasa har en bra ”drive” på många sektorer. Utmaningar måste ses som möjligheter. Inställning och vilja avgör och det finns det i denna stad. Det var fint att se det även i ishallen och bevittna Sports 5-4 vinst över KooKoo.”

MARKO ASELL (SDP) ”- Framtidsutskottets resa har gått som på Strömsö, som vi även besökte. Inflytelserika personer från Vasaregionen har bra självförtroende, är modiga och den kreativa ”galenskapen” är klart nyckeln till framgång. Det starka kunnandet och samarbetsförmågan hos företagen garanterar framgång även i fortsättningen. Vasa har ett bra lyft!”

Adlercreutz: Ambitiösa klimatmål kräver ekonomiska styrmedel

Det behövs både ekonomiska styrmedel och marknadsbaserade åtgärder i kampen mot klimatförändringen. Det betonar Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Torvalds: Klimatet segrade idag

I dag, den 28.11 har Europaparlamentet röstat om två resolutioner som lyfter fram parlamentets ståndpunkt och betonar nödläget kring klimatkrisen. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/RENEW) vill att EU tar klimatledarskapet och uppnår en klimatneutralitet fram till 2050.

Läs följande artikel