Torvalds: Klimatet segrade idag

I dag, den 28.11 har Europaparlamentet röstat om två resolutioner som lyfter fram parlamentets ståndpunkt och betonar nödläget kring klimatkrisen. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/RENEW) vill att EU tar klimatledarskapet och uppnår en klimatneutralitet fram till 2050.

Den första resolutionen som parlamentet röstade om är Europaparlamentets position inför det kommande klimattoppmötet COP25 i Madrid nästa vecka. Resolutionen innefattar alla huvudpunkter på toppmötets agenda och lyfter speciellt fram slutförandet av regelboken från Parisavtalet, som bestämmer regelverket kring den marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade andelsmekanismen för att minska utsläppen. Torvalds som var en av medförfattarna till resolutionen kommenterar följande:

– För att vi ska kunna kalla oss klimatledare i framtiden måste vi skärpa utsläppsmålen. Det lyckas ifall EU höjer på ambitionerna för utsläppsminskningarna från 40% till 55% fram till 2030 i förhållande till nivåerna år 1990.

Torvalds kommer också att representera den liberala Renew Europe-gruppen som medlem i parlamentets delegation på själva COP25-mötet.

Den andra resolutionen parlamentet godkände handlar om utlysandet av ett klimatnödläge. Parlamentet godkände resolutionen, vilket betyder att Europa blir den första kontinenten att utlysa nödläge, något som flertalet städer, regioner och länder redan gjort globalt.

– Utlysningen innefattar bland annat ett krav om att den nyligen tillsatta Von der Leyen-kommissionen i samtliga sina lagförslag håller sig till målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Det här kräver åtagande av samtliga Europeiska institutioner och att de klarar av att leverera trovärdiga lösningar på den här europeiska och globala utmaningen, avslutar Torvalds

Strand: Framtidsutskottet besöker Vasa

Riksdagsledamot Joakim Strand (sfp) har i egenskap av ordförande bjudit in riksdagens framtidsutskott till Vasa. Tidigare i höst har framtidsutskottet besökt forskningscentret CERN i Schweiz, men utskottets enda officiella inrikesresa är till Vasa.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi och Bergqvist: Svenskspråkig utbildning för heltidsbrandmän måste tryggas

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Sandra Bergqvist (SFP), som även är ordföranden för Finlands svenska brand- och räddningsförbund respektive Folktinget, träffade igår Östra Nylands räddningsdirektör Peter Johansson och Karl Nordlund, tillförordnad räddningsledare på Åland, för att diskutera svenskspråkig utbildning för heltidsbrandmän. Trots att det finns ett uttalat behov av utbildning på svenska har den senaste svenskspråkiga kursen för brandmän ordnats år 2011. Bristen på svenskspråkig personal inom räddningsväsendet är i framtiden ett faktum ifall åtgärder inte vidtas.

Läs följande artikel