Strand om den fjärde tilläggsbudgeten: Mångsidiga satsningar ger framtidstro

Regeringens rekordstora tilläggsbudget skapar förutsättningar för tillväxt och därmed på sikt även balans i statsfinanserna. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om den fjärde tilläggsbudgeten på onsdagen

– Vi har en tilläggsbudget som ger direkt stöd för att människor ska klara sig ur krisen. De restriktioner som införts för att hindra spridningen av coronaviruset har haft negativa konsekvenser bland annat för barn och ungas välbefinnande och jämlikhet. Nu görs satsningar på hundratals miljoner euro för att stödja barnens och ungas välmående. Det inkluderar bland annat stödåtgärder på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogik till gymnasier samt yrkesskolor, högskolor och universitet, säger Strand.

Strand välkomnar även tilläggsbudgetens massiva infrastrukturpaket och stödet till kommunerna.

– Kommunerna har haft det tufft till följd av coronakrisen och kommunerna kompenseras nu för sina minskade skatteintäkter. Förutom satsningarna på nya infrastrukturprojekt, är det utmärkt att vi nu även satsar på basvägnätet, kollektivtrafiken och på att bygga ut cykellederna. Fungerande infrastruktur är en grundförutsättning såväl för en fungerande vardag som för näringslivets konkurrenskraft, konstaterar Strand.

I sitt gruppanförande betonade Strand vikten av satsningar på framtiden, forskning och innovationer.

– Bland annat synergier inom energiteknologiindustrin med producenter av battericeller med hög förädlingsgrad skapar en betydande mervärdespotential för Finland. Finland måste målmedvetet sträva efter att bli en drivande kraft för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknologi utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand.

Torvalds: Vi måste slå vakt om närhetsprincipen

EU:s ambitiösa åtgärder i covid19- och klimatkriserna gör det särskilt viktigt att slå vakt om närhetsprincipen i beslutsfattandet framöver. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Henriksson om gränsen till Sverige: Målsättningen är att öppna upp så fort smittskyddsläget tillåter

Regeringen blev idag klar med förhandlingarna om gränserna. Resultatet blev att gränserna till Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen öppnas. Karantänsreglerna avskaffas för resande från dessa länder.

Läs följande artikel