Henriksson om gränsen till Sverige: Målsättningen är att öppna upp så fort smittskyddsläget tillåter

Regeringen blev idag klar med förhandlingarna om gränserna. Resultatet blev att gränserna till Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen öppnas. Karantänsreglerna avskaffas för resande från dessa länder.

– Jag är mycket glad att vi nu kan börja öppna upp gränserna. Det blir möjligt att ta färjan till bland annat Estland, och möjligheterna till flygtrafik öppnas också. Det blir också möjligt att åka eller segla med egen båt till andra länder, exempelvis Sverige eller Estland, säger SFPs partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I och med det epidemiologiska läget i Sverige ännu är svårt kunde den gränsen inte ännu öppnas. Det sker dock en del förbättringar.

– Gränsen öppnas nu också för dem som har sommarstuga eller bostad i Finland. Man behöver inte heller längre ha bott två år med en finländare för att få resa hit, utan ett förhållande räcker. Detta har vi fått mycket respons kring och jag är glad att vi nu kan lätta på reglerna till denna del, säger Henriksson.

– De nära vänskaps- och affärsrelationerna till Sverige är viktiga för Finland, och Sverige har en särställning i det bilaterala samarbetet. Vi kommer att fortgående att granska läget i förhållande till Sverige, och vår målsättning är att öppna gränsen dit så fort smittskyddsläget tillåter.

– Det är också bra att minnas att finska medborgare alltid har rätt att komma till Finland och åka härifrån, avslutar Henriksson.  

Utrikesministeriet rekommenderar fortfarande inte resor till andra länder än till de ovan nämnda.

Strand om den fjärde tilläggsbudgeten: Mångsidiga satsningar ger framtidstro

Regeringens rekordstora tilläggsbudget skapar förutsättningar för tillväxt och därmed på sikt även balans i statsfinanserna. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om den fjärde tilläggsbudgeten på onsdagen

Läs föregående artikel

Bergqvist kräver åtgärder för att skydda den utrotningshotade ejdern

Ejderbeståndet i Finland har minskat drastiskt de senaste 20 åren och utvecklingen antas vara kopplad till det växande havsörnsbeståndet. I det skriftliga spörsmål som riksdagsledamot Sandra Bergqvist m. fl. idag lämnat till regeringen, kräver Bergqvist åtgärder för att skydda den starkt utrotningshotade ejdern. Övriga undertecknare är Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Läs följande artikel