STRAND: Stark nordisk stämpel på tilläggssatsningarna

– Förutom många viktiga anslag till organisationer som gör viktigt förebyggande arbete så har tilläggssatsningarna i budgeten även en mycket stark nordisk prägel. De resurser vi kanaliserar till Finsk-Svenska handelskammaren och exportandelslaget Viexpo bidrar direkt till att stärka handelsrelationerna mellan i synnerhet Finland och Sverige.

Norden har en framträdande roll i vårt regeringsprogram och personligen gläder dessa beslut mig även genom arbetet inom Nordiska rådet och som ordförande för Kvarkenrådet. Jag gläds även mycket över satsningarna på Ung Företagsamhet, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand.

Blomqvist: Jämställdhet prioriteras

- Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Politiken måste kunna bättre än så

Vi måste kunna fokusera på de frågor som har verklig relevans för Finland och finländarna, säger Anders Adlercreutz, svenska riksdagsgruppens ordförande. 

Läs följande artikel