Adlercreutz: Politiken måste kunna bättre än så

Vi måste kunna fokusera på de frågor som har verklig relevans för Finland och finländarna, säger Anders Adlercreutz, svenska riksdagsgruppens ordförande. 

– Höstens politik har fokuserat på en jakt efter personliga misstag och feltramp. För tillfället görs politik av en fråga som primärt borde vara moralisk och juridisk – vill vi som bor i världens säkraste land, ett land där man litar på varandra och myndigheterna, vill vi hjälpa 30 finländska barn som är i stor nöd och hur sköter vi den frågan på ett praktisk plan?

– Samtidigt har det denna vecka fattats stora beslut på europeisk nivå, vi har en budget att diskutera, vi har sysselsättningsmål att förverkliga och ett EU-ordförandeskap att sköta. Dessa viktiga frågor faller helt i skymundan.

– Styrkan i vårt politiska system har alltid varit det, att vi kan samarbeta över partigränserna. Att vi kan bilda regeringar som går över mittlinjen, att vänster, center och högersidan kan arbeta tillsammans. En ökad polarisering i den politiska diskussionen är en allvarlig fara för en av våra största styrkor som nation.

I riksdagen godkänns nästa års budget inkommande vecka. På tisdagen diskuteras interpellationen som lämnats in av oppositionen.

– Jag hoppas på en nystart. Regeringen bör få arbetsro. Vårt politiska system måste kunna bättre än så, säger Adlercreutz.

STRAND: Stark nordisk stämpel på tilläggssatsningarna

- Förutom många viktiga anslag till organisationer som gör viktigt förebyggande arbete så har tilläggssatsningarna i budgeten även en mycket stark nordisk prägel. De resurser vi kanaliserar till Finsk-Svenska handelskammaren och exportandelslaget Viexpo bidrar direkt till att stärka handelsrelationerna mellan i synnerhet Finland och Sverige.

Läs föregående artikel

Viktigt att unga involveras i beslutsfattandet om klimatåtgärder

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att unga involveras aktivt då det kommer till att hitta lösningar till klimatförändringen.

Läs följande artikel