Strand: Vi måste fokusera på att bli oberoende av rysk energi

Riksdagen har idag fört debatt om interpellationen som framställts om energimarknadens funktion, elpriserna samt regeringens Fortum-politik. Riksdagsledamot och ordförande för riksdagens framtidsutskott Joakim Strand (SFP) betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande hur viktigt det är att Finland så fort som möjligt blir oberoende av rysk energi.

– Regeringen har gjort viktiga satsningar för att skapa trygghet i vardagen och för att alla finländare ska kunna hålla sina hem varma under vintern. I december sänks momsen på el tillfälligt, vilket är en åtgärd som SFP aktivt förespråkat. Även ett system för skatteavdrag på elkostnader utformas och därtill även elstöd för privata hushåll som inte kan få skatteavdrag. Men vi bör ha beredskap för att reagera snabbt för vidtagande av ytterligare åtgärder om det krävs, säger Strand. 

Vidare konstaterar Strand att blicken måste fästas framåt för att hitta långsiktiga lösningar, med beaktande av både energimarknaden och klimatet.

– Regeringen presenterade redan i våras åtgärdspaketet för påskyndandet av investeringar i energi och utfasningen av fossila bränslen. Endast genom målmedvetna satsningar på forskning och utveckling hittar vi en hållbar väg framåt. Det kommer att innebära stora möjligheter för vårt näringsliv och arbetsmarknad, säger Strand.

Svenska riksdagsgruppen är nöjd över beslutet att försnabba behandlingstiden för tillståndsansökningar gällande investeringar i grön omställning och besvärsbehandlingen i förvaltningsdomstolar. Dessutom kommer den planerade LNG-terminalen i Ingå vara en viktig energikälla för den finländska industrin.

– Nya vindkraftsprojekt och projekt för nyttjande av väte är ytterst viktiga med beaktande av framtidens lösningar och dessa bör komma i gång så fort som möjligt, konstaterar Strand.

Strand menar att Finland och finländska företag har goda möjligheter att hjälpa övriga länder i energiomställningen – samtidigt som nya arbetsplatser skapas här hemma. Både ekonomi– och framtidsutskottet har vid flera tillfällen poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid, för att genom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå.

Rehn-Kivi: Äntligen ska funktionshinderservicelagen förnyas!

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förnyandet av funktionshinderservicelagen. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att behandlingen av lagen äntligen inleds i riksdagen.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om interpellationen: Lösningen till energikrisen finns inte i rysk energi

Riksdagen behandlade idag Sannfinländarnas, Kristdemokraternas och Liike Nyts interpellation angående energimarknadens, priset på el och regeringens Fortum-politik.

Läs följande artikel