Rehn-Kivi: Äntligen ska funktionshinderservicelagen förnyas!

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förnyandet av funktionshinderservicelagen. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att behandlingen av lagen äntligen inleds i riksdagen.

– Det är många som länge har väntat på det här lagförslaget. Målet med lagförslaget är att stärka de subjektiva rättigheterna och ett brett tjänsteutbud för personer med någon form av funktionsnedsättning. En väsentlig förändring är att diagnosen inte längre ska bestämma tillgången till service utan det individuella behovet. Det här är en mycket välkommen förbättring, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi poängterade i sitt anförande att den nuvarande lagen inte tillräckligt tagit i beaktande barn med något slag av handikapp, deras behov och familjernas behov. 

– Många föräldrar upplever att lagstiftningen kring tjänster är svår att förstå och att servicesystemet är komplext. Det här skapar onödig stress. En stor utmaning är att bevara föräldrarnas ork och att få familjernas vardag att fungera. Jag hoppas därför att den nya lagen och de nya välfärdsområdena underlättar situationen för familjerna och aktivt förser dem med information om olika stöd och serviceformer, säger Rehn-Kivi. 

För att säkra de språkliga rättigheterna är det även viktigt att se över hur tjänsterna för personer med en funktionsnedsättning produceras.

– De mångprofessionella svenskspråkiga expertteamen som idag har fungerat inom Kårkulla samkommun ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning över välfärdsområdesgränserna. Det är viktigt att de samarbetsavtal som social- och hälsovårdslagen säger att ska ingås mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena också görs upp så att stödet och vården för dem som behöver dem kan fortsätta, avslutar Rehn-Kivi.

Ministrarna Henriksson och Blomqvist i Lojo: Vi måste värna om de regionala sjukhusen i Nyland

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte på tisdagen Lojo sjukhus. Ministrarna träffade sjukhusets ledning och diskuterade sjukhusets situation och resursbehov. Besöket kom dagen efter att HUS-sammanslutningens styrelse beslöt att återremittera tjänstemannaledningens lista med sparåtgärder. De föreslagna sparåtgärderna skulle drabba de mindre sjukhusen i de nyländska regionerna hårt, då samjouren vid Borgå sjukhus samt både samjouren och BB vid Lojo sjukhus föreslogs läggas ner. Även Raseborgs sjukhus skulle enligt tjänstemännens förslag stått inför en omorganisering. Också samjouren vid Malms sjukhus i Helsingfors skulle ha upphört.

Läs föregående artikel

Strand: Vi måste fokusera på att bli oberoende av rysk energi

Riksdagen har idag fört debatt om interpellationen som framställts om energimarknadens funktion, elpriserna samt regeringens Fortum-politik. Riksdagsledamot och ordförande för riksdagens framtidsutskott Joakim Strand (SFP) betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande hur viktigt det är att Finland så fort som möjligt blir oberoende av rysk energi.

Läs följande artikel