Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

Under torsdagskvällens kretsstyrelsemöte nominerade styrelsen för SFP i Helsingfors 4 kandidater inför riksdagsvalet 2023. Kretsens vice ordförande Elina Sagne-Ollikainen ser med tillförsikt på det kommande valet.

– De nominerade kandidaterna stärker SFP:s profil inom kultur, miljö och ekonomi. Frågor som berör Helsingfors roll i Finland samt de unga vuxnas framtidsutsikter är viktiga för oss. I politiken behövs förnyelse och nya krafter, därför är det glädjande att SFP i Helsingfors får uppvisa tillväxt och nytt engagemang i denna nomineringsomgång, säger Sagne-Ollikainen.

De nominerade kandidaterna är följande:

Emmi Piippo, politices magister

Piippo, 26 år från Tölö fungerar som SFP i Helsingfors vice ordförande och som ordförande för SFP:s stadspolitiska utskott. Piippo har en magister i statsvetenskap och arbetar till vardags som riksdagsassistent för Anders Adlercreutz. 

– De senaste årens kriser har tärt på framtidstron speciellt för vårt lands yngre befolkning. Vi ser nu ett stort välfärdsunderskott, speciellt bland unga, samtidigt som en del av problemen fortfarande ligger framför oss. Levnadskostnaderna ökar i rekordfart och kostnadsutveckling drabbar unga hårt. Det handlar om grundläggande saker såsom att vi garanterar att alla har en tillräcklig inkomst och att basservicen fungerar. Ingen ska behöva fundera på om pengarna räcker till hyra eller mat. En dröm om att äga sin egna bostad ska vara ett realistiskt mål, säger Piippo.  

Satu Roberg, rektor och musikvetare

Roberg är rektor vid Grankulla musikinstitut och musikvetare samt expert inom kultursektorn. Hon innehar flera förtroendeuppdrag inom utbildning-och kulturbranschen och jobbar aktivt för att driva dessa frågor. Roberg fungerar även som vice ordförande för föreningen Kran som arbetar för att motarbeta fattigdom samt för att minska på drog och spelberoende. 

– Jag vill vara med och bygga ett bättre Finland där vi främjar barn och ungas välmående och bilning. Ett Finland där konst, kultur och vetenskap är högt uppskattat och där dessa för det stöd de behöver. Nästan 30 år av arbete med barn och unga samt konst och kultur har gjort att dessa ämnen ligger mig väldigt nära, säger Roberg. 

Thomas Selenius, ekonomie kandidat

Selenius är 42-årig företagare och ekonomie kandidat, med ett intresse för gamla hus och föreningsverksamhet. För närvarande ansvarig för projektet med Marinstaben på Skatudden, ett  historiskt hus som restaureras till bostäder i samarbete med Museiverket.

– Jag ställer främst upp på en plattform av konservativ ekonomisk politik, dvs vi måste sluta låna för att betala för vår nuvarande livsstil på kommande generationers bekostnad. Därtill talar jag givetvis för svenskan men även för att göra invandring lättare, speciellt arbetsbaserad sådan, och för understöd för både företagare och utbildning. Miljöfrågor, speciellt skyddande av haven, är även något som står mitt hjärta nära,säger Selenius.

Jutta Seppinen, kapellmästare och sångerska

Jutta Seppinen, kapellmästare, sångerska och kördirigent är en av Finlands främsta experter inom klassisk musik. Hon har utöver sin breda kunskap inom musik även erfarenhet som konstnärlig ledare och lett flera konstnärliga projekt. Som freelance-konstnär har Seppinen en stor förståelse för branschens utmaningar när det kommer till finansiering och ser problemen med bristerna i socialskyddet. 

– Kampen mot klimatförändringen och stödet till konsten, dessa är de två viktigaste frågorna för mig. Jag vill kämpa för den innovativa och mångsidiga konsten samt vara delaktig i att bygga en fossilfri framtid för de kommande generationerna, säger Seppinen 

 

Riksdagsvalet arrangeras den 2.4.2023 i Finland och kandidatnomineringen pågår till slutet av året.

Nu påskyndas den gröna omställningen

Henriksson och Blomqvist om regeringens lagförslag:

Läs föregående artikel

Frida Sigfrids ny assistent för riksdagsledamot Mikko Ollikainen

Frida Sigfrids, 26 år, är riksdagsledamot Mikko Ollikainens nya riksdagsassistent. Sigfrids är hemma från Borgå. Hon har tidigare fungerat som förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Sigfrids är även medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

Läs följande artikel