Frida Sigfrids ny assistent för riksdagsledamot Mikko Ollikainen

Frida Sigfrids, 26 år, är riksdagsledamot Mikko Ollikainens nya riksdagsassistent. Sigfrids är hemma från Borgå. Hon har tidigare fungerat som förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Sigfrids är även medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

Jag ser fram emot att fördjupa mig i riksdagsarbetet genom att på nära håll följa med lagstiftningsarbetet från en ny vinkel. Med ett riksdagsval bakom hörnet är den kommande hösten och våren speciellt intressant och det ska bli givande att få vara en del av riksdagsarbetet, säger Sigfrids.

Även riksdagsledamot Ollikainen gläds över att Sigfrids börjat som hans nya assistent.

Jag är väldigt glad över att Frida valde att bli min riksdagsassistent. Hon är väl insatt i politiska frågor på alla nivåer, har en bred erfarenhet och ett brett kontaktnät som kommer att vara till stor nytta i mitt jobb som riksdagsledamot, säger Ollikainen.

Sigfrids har inlett sitt arbete den 5. september. 

Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade kandidater inför riksdagsvalet 2023

Under torsdagskvällens kretsstyrelsemöte nominerade styrelsen för SFP i Helsingfors 4 kandidater inför riksdagsvalet 2023. Kretsens vice ordförande Elina Sagne-Ollikainen ser med tillförsikt på det kommande valet.

Läs föregående artikel

Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds tidning Nya Europabladet.

Läs följande artikel