Svenska folkpartiet når en milstolpe och går till riksdagsval i hela landet!

För första gången i historien går Svenska folkpartiet till riksdagsval i alla 12 valkretsar i fasta Finland. Förändringen är enorm. Det tidigare rekordet är från senaste val med nio av 12 valkretsar. Ännu i valet 2007 hade SFP kandidater i endast fyra av de dåvarande 14 valkretsarna.

– En långvarig strävan för oss i SFP har varit att vara närvarande i hela landet. Vi vet att det finns en efterfrågan för SFP:s politik och vi har  kunnat se att väljarnas uppfattning om SFP har blivit positivare under senare år. Nu kan vi på riktigt erbjuda ett alternativ åt alla röstberättigade, konstaterar en nöjd Fredrik Guseff, partisekreterare för SFP. 

Listorna inför riksdagsvalet ska lämnas in på tisdagen och då klarnar det slutliga upplägget för nomineringen, men redan i det här skedet vet SFP att det blir rekord. 

– Förutom att vi för första gången finns med i alla 12 valkretsar som är möjligt så har vi ett rekordantal kandidater. Det är ett gott utgångsläge inför den tuffa kampanjen som nu drar igång på allvar, avslutar Guseff.

 

Beträffande val i Ålands valkrets har inte finländska partier möjlighet att ställa upp kandidater utan enbart valmansföreningar i enlighet med Vallagens § 110. Detta innebär att det finns 12 valkretsar i Finland där partier kan ställa upp kandidater.

Bergqvist: Hobbyverksamheten för barn och unga måste stärkas ytterligare i nästa regeringsprogram

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på tisdagen i en paneldiskussion om hobbyverksamhetens betydelse för barn och unga. Panelen ordnades av Finlands Scouter och Partioparlamentaarikot.

Läs föregående artikel

Invånarna ska garanteras delaktighet inom Varha!

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde lämnade på onsdagens fullmäktigemöte 15.2 in en motion om bristfälliga möteshandlingar inom välfärdsområdet. För tillfället finns möteskallelse på svenska endast till tre möten på Varhas svenskspråkiga hemsidor, dessa är till ett fullmäktigemöte, ett styrelsemöte och Nationalspråksnämndens möte. Detta strider med förvaltningsstadgans § 121 där det står att “Kallelsen ska sändas minst fyra dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.”.

Läs följande artikel