Invånarna ska garanteras delaktighet inom Varha!

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde lämnade på onsdagens fullmäktigemöte 15.2 in en motion om bristfälliga möteshandlingar inom välfärdsområdet. För tillfället finns möteskallelse på svenska endast till tre möten på Varhas svenskspråkiga hemsidor, dessa är till ett fullmäktigemöte, ett styrelsemöte och Nationalspråksnämndens möte. Detta strider med förvaltningsstadgans § 121 där det står att “Kallelsen ska sändas minst fyra dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde till varje ledamot och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets webbplats.”.

– Alla invånare i välfärdsområdet ska ha lika möjlighet till delaktighet. För det behöver man ha tillgång till föredragningslistor och protokoll, oberoende om man söker dem på den svenska eller finska hemsidan, säger SFP:s fullmäktigegruppens vice ordförande Regina Koskinen. 

SFP:s fullmäktigegrupp vill påpeka att alla invånare inom Varha har rätt att få all den information som kommer från välfärdsområdet likvärdigt på sitt modersmål, finska eller svenska. Varje invånare inom Varha ska känna sig inkluderad och delaktig i välfärdsområdets verksamhet.

Svenska folkpartiet når en milstolpe och går till riksdagsval i hela landet!

För första gången i historien går Svenska folkpartiet till riksdagsval i alla 12 valkretsar i fasta Finland. Förändringen är enorm. Det tidigare rekordet är från senaste val med nio av 12 valkretsar. Ännu i valet 2007 hade SFP kandidater i endast fyra av de dåvarande 14 valkretsarna.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Under februari månad nominerades Sebastian Ekblom från Borgå, Anders Portinfrån Esbo och Anders Wikström från Sibbo. SFP i Nyland har nu nominerat alla 37 kandidater och har därmed en full lista i riksdagsvalet 2023. 

Läs följande artikel