Tanja von Knorring ställer upp för SFP i riksdagsvalet

Tanja von Knorring från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland. von Knorring är verksamhetsledare för Trafikplanerings föreningen i Finland och har en bred erfarenhet som företagare inom flyg-, buss och transportbranschen. Frågor som von Knorring brinner starkt för är transpersoners rättigheter, trafik- och stadsplanering samt åldringsvård.

Lagstiftningen i Finland ligger på efterkälken då det kommer till transpersoners mänskliga rättigheter. Ett av problemen med den nuvarande lagstiftningen är att Finland som enda landet i västra europa kräver sterilisering i samband med juridisk könskorrigering.

– Finlands lagstiftning gällande könsidentitet är föråldrad och respekterar inte transpersoners mänskliga rättigheter.  Både FN och Europadomstolen har kritiserat Finland för en föråldrad lagstiftning som bryter mot transpersoner mänskliga rättigheter. Individens självbestämmanderätt måste respekteras och som transperson vill jag se att Finland skrider till snabba åtgärder med tanke på denna lagstiftning, säger von Knorring.

von Knorring vill att landets trafik och stadsplanering planeras på ett vettigt sätt. Finland behöver en landskapsreform med tanke på trafik- och miljöfrågor.

– Det behövs en landskapsstandard gällande trafiken för att säkerställa en enhetlig planering. Vi behöver ett system i hela landet som förenhetligar hela trafik- och servicekedjan. Vi behöver inte bygga nya järnvägsbanor utan vi ska förbättra det existerande nätverket och se till att våra vägar är i skick, säger von Knorring.

– Med tanke på miljön och utmaningarna med klimatet måste vi se över vår bilpark. Finlands bilpark på tolv år hör till den äldsta i hela Europa. Om bilparken skulle vara som i Tyskland skulle vi ha ca. 30% mindre koldioxidutsläpp från biltrafiken, säger von Knorring

Åldringsvård är även något som ligger von Knorring nära hjärtat.

– Alla har rätt till en god vård, gamla som unga. Tyvärr har vi igen blivit påminda om att så inte alltid är fallet. Efter att i flera års tid fungerat som mina föräldrars anhörigvårdare känner jag en oro över äldrevården i allmänhet, men också på ett personligt plan. Vi kan inte mera blunda för problemen, vi måste hitta lösningar, säger von Knorring.

Henriksson, Urpilainen och Halmeenpää utmanar österbottningar till klimattalko

De kvinnliga riksdagsledamöterna från tidningen Keskipohjanmaas spridningsområde inledde samarbete över parti- och landskapsgränserna för att utmana sina hemkommuner och regioner till klimattalko. Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp) från Jakobstad, Jutta Urpilainen (sdp) från Karleby och Hanna Halmeenpää (grön) från Kalajoki uppmanar kommuninvånarna att göra initiativ så att kommunerna skulle vara kolneutrala i framtiden.

Läs föregående artikel

Henriksson: Mera pengar behövs nu för bättre övervakning

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen utan dröjsmål ger en tilläggsbudget med resurser för bättre övervakning så att vanvård inom äldreomsorgen kan förebyggas i tid.

Läs följande artikel