Henriksson: Mera pengar behövs nu för bättre övervakning

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen utan dröjsmål ger en tilläggsbudget med resurser för bättre övervakning så att vanvård inom äldreomsorgen kan förebyggas i tid.

– Efter att jag tog upp resursfrågan på riksdagens frågetimme har det kommit fram att på riksplanet är det endast en person på Valvira som arbetar med övervakningen. Jag upprepar: bara en person. Det är fullständigt ohållbart och måste åtgärdas omgående, säger Henriksson.

I sitt inlägg i riksdagens interpellationsdebatt på onsdagen om situationen inom äldreomsorgen betonade Henriksson att mer händer behövs inom vården och att man nu måste gå till botten med problemen.

Hon understryker att de som jobbar inom vården är värda all uppmuntran för sitt värdefulla arbete och nu gäller det att ta det politiska ansvaret för att reparera de fel som finns.

– Vi behöver en personaldimensionering som skrivs in i lag. Vi behöver en äldreombudsman i Finland med ett ordentligt mandat och som rapporterar till riksdagen. Vi behöver upphandlingsprocesser som fokuserar på kvalitet. Vårdbolagen måste bevisa att deras främsta syfte är att erbjuda service av god kvalitet, inte att maximera vinsterna på patienternas bekostnad, säger Henriksson.

Tanja von Knorring ställer upp för SFP i riksdagsvalet


Tanja von Knorring från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland. von Knorring är verksamhetsledare för Trafikplanerings föreningen i Finland och har en bred erfarenhet som företagare inom flyg-, buss och transportbranschen. Frågor som von Knorring brinner starkt för är transpersoners rättigheter, trafik- och stadsplanering samt åldringsvård.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet


SFP i Österbotten nominerar Kenth Nedergård till kandidat i riksdagsvalet. Nedergård är verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken r.f., fullmäktigeledamot och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Korsholm. Han har varit engagerad i SFP i närmare 40 år, från att ha varit aktiv i SU till olika förtroendemannaposter så som bland annat lokalavdelningens ordförande i Solf.

Läs följande artikel