Thomas Blomqvist: Helhetssäkerheten byggs upp av flera delar

– När det stormar på det politiska världshavet framträder få saker så tydligt som vikten av samarbete. Som nordisk samarbetsminister har det varit glädjande att se hur väl det nordiska samarbetet fungerat under den här turbulenta tiden. Jag är mycket glad över att Finland och Sverige fattade sina respektive beslut om ett Nato-medlemskap sida vid sida, sade minister Thomas Blomqvist i sitt tal vid SFP:s partidag i Åbo i dag.

– Både pandemin och kriget har medfört nya utmaningar för Finland, men också understrukit värdet av de mål vi haft redan tidigare. Ett starkt samhälle, också i annan bemärkelse än den försvarspolitiska, står mera enat och klarar bättre av kriser. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet för demokrati, rättsstat, grundläggande rättigheter och jämställdhet, understryker minister Blomqvist.

I en allt mer global värld inverkar kriserna på hela världssamfundet. Krisernas inverkar på priser och tillgång på livsmedel och energi.  

– Vi har jobbat för den gröna omställningen redan en längre tid, men målsättningen har legat längre i framtiden. Kriget i Ukraina kommer på längre sikt att ses som den vattendelare som för alltid förändrade energipolitiken och försnabbade omställningen till nationellt producerad, lokal, förnybar energi. Det ger oss också stora möjligheter. Genom att satsa på finländsk teknologi, på spetskompetens och forskning, och på att hjälpa våra företag att utvecklas kan vi både skapa arbetstillfällen och stärka vårt näringsliv, och göra Finland till en stark spelare inom ny teknologi och den internationella gröna omställningen, säger minister Blomqvist.

– En annan fråga där inställningen ändrats är förståelsen för behovet av en finländsk matproduktion. Bonden behövs – inte bara för att kulturlandskapen skall hållas öppna eller för att livsmedelsindustrin och dess 40 000 direkt anställda skall klara sig och för att landsbygden skall hållas levande. Utan bonden behövs framförallt för att vi skall ha en inhemsk matproduktion, en nationell självförsörjningsgrad och krisberedskap, konstaterar Thomas Blomqvist.

Henriksson: Vi ska sänka skatten på arbete!

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt linjetal på SFP:s partidag i Åbo att skatten på arbete borde sänkas för att trygga finländarnas köpkraft och för att få fart på ekonomin.

Läs föregående artikel

Adlercreutz på partidagen: NATO för hela Norden in i en ny tid

Finland har aldrig fått så mycket positiv uppmärksamhet som för tillfället, sade Anders Adlercreutz i sitt tal på SFP:s partidag.

Läs följande artikel