Thomas Blomqvist: Regeringen föll tillsammans med sitt flaggskepp

– Det är stora saker på gång i riksdagen och inom politiken. Regeringen föll tillsammans med sitt flaggskepp vård- och landskapsreformen.

Så kommenterar Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist regeringens avgångsbesked.
Beslutet att blåsa av vårdreformen ser han som det enda vettiga i det här läget.

– Det fanns inga förutsättningar att få vård- och landskapsreformen grundlagsenlig eller godkänd under den här perioden. Nu drar statsministern sin slutsats av det.

Blomqvist säger att det kommer att bli en hel del jobb för nästa riksdag och regering då regeringen nu misslyckades med vårdreformen.

– En social- och hälsovårdsreform behövs fortfarande, men i den måste människan och tillgängligheten till vården vara det centrala, också lagberedningen behöver bli mera noggrann så att vi får ett lagförslag som är grundlagsenligt. Det blir nästa riksdags och regerings viktiga uppgift, säger Blomqvist.

Rehn-Kivi: Vårdreformen föll – en seger för välfärdssamhället!

Regeringen har idag beslutit att dra tillbaka sitt förslag till vård- och landskapsreformen och lämnat in sin avskedsbegäran till republikens president.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vasa får ännu en tredje chans!

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har på SFP-ledamoten Veronica Rehn-Kivis förslag på nytt tagit upp medborgarinitiativet som kräver fullskalig jour för Vasa centralsjukhus.

Läs följande artikel