Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste.
Att koppla ihop social-och hälsovårdsreformen med en landskapsreform var en olycklig lösning. I stället för att utveckla befintliga, i internationell jämförelse kostnadseffektiva strukturer, kopplar man nu en viktig del av den samhälleliga servicen i den tvångströja landskapsadministrationen innebär.
Barn- och mödrarådgivningen borde entydigt lämnas utanför valfriheten, på samma sätt som skolhälsovården.
Det finns inte heller några som helst ordentliga konsekvensbedömningar för valfrihetsreformen. Även experterna efterlyser pilotprojekt och att systemet först ordentligt borde testas i ett landskap. Tidtabellen är alltför stram och reformen medför oanade risker för hela befolkningen och det finska samhället.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »