Thomas Blomqvist: Regeringens massiva stödpaket är både välkommet och nödvändigt

– För att dämpa de negativa ekonomiska följdverkningar som coronaviruset orsakar, har vi i dag i regeringen fattat ett viktigt beslut om ett aldrig tidigare skådat stödpaket. Regeringens beslut innebär en satsning på 15 miljarder euro och tillsammans med andra statliga åtgärder från Finlands Bank, Finnvera och Finansinspektionen stiger det statliga stödpaketet till ungefär 50 miljarder, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

I paketet ingår konkreta åtgärder som hjälper alla företagsformer och åtgärder som tar sikte på att förhindra att företag går i konkurs och åtgärder med vilka vi bekämpar en massarbetslöshet.

-Det finns nu många företag och företagare som utan egen förskyllan har hamnat i en mycket svår  situation. De måste nu få hjälp så att de kommer över den här krisen. Jag är speciellt nöjd över att vi beslutat att också ensamföretagare och freelancare nu kan få arbetslöshetsersättning, säger Blomqvist.

– I hela det här massiva paketet ingår det också åtgärder som arbetsmarknadsparterna har föreslagit och vilka ger en större flexibilitet för företagare och en större trygghet för de anställda. Det här är jag mycket nöjda över.

Adlercreutz om regeringens stödpaket: Betydelsefull bro över svackan

– Vi behöver våra företag idag, men framförallt behöver vi dem när den akuta krisen är över. Därför är det enormt viktigt att vi bygger en bro över denna ekonomiska svacka, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Torvalds: EU agerar kraftfullt mot coronapandemin

Kampen mot coronaviruset har nu högsta prioritet även i Europaparlamentets utskott för miljö- och folkhälsofrågor – men det största ansvaret för åtgärder i pandemin ligger fortsättningsvis på medlemsländerna.

Läs följande artikel