Torvalds: EU agerar kraftfullt mot coronapandemin

Kampen mot coronaviruset har nu högsta prioritet även i Europaparlamentets utskott för miljö- och folkhälsofrågor – men det största ansvaret för åtgärder i pandemin ligger fortsättningsvis på medlemsländerna.

Det sade Europaparlamentariker Nils Torvalds (Renew Europe/SFP) efter en telefonkonferens med EU:s folkhälsokommissionär Stella Kyriakides under fredagen.

Fredagens diskussion med kommissionär Stella Kyriakides samlade samtliga koordinatorer i parlamentets utskott för miljö-, folkhälso- och livsmedelssäkerhetsfrågor. På dagordningen stod först och främst brådskande åtgärder i den pågående coronapandemin, men även diskussioner om hur den nya situationen påverkar utskottets arbete med EU:s nya klimatlagstiftning.

– Det är också i utmanande coronavirustider viktigt att vi håller oss med en ambitiös tidtabell i miljöfrågor. Där är klimatlagen det viktigaste, poängterade Nils Torvalds efter mötet.  

Gällande pandemin konstaterade han att EU agerar resolut.

– Det största ansvaret för att bekämpa pandemin ligger, av en rad anledningar, på de enskilda medlemsländerna. EU har ändå en viktig roll att spela, till exempel när det kommer till att samordna vissa åtgärder och se till att de mest effektiva verktygen används på så många platser som möjligt.

Bland väntade konkreta åtgärder från parlamentet märks bland ett beslut om att tillgängliggöra medel från EU:s strukturfonder till hälso- och sjukvårdsutgifter i anslutning till pandemin.

– EU och Europaparlamentet har under de senaste veckorna redan vidtagit en mängd åtgärder. Vi måste agera kraftfullt och hoppingivande, men samtidigt vara försiktiga med att avge löften som vi kanske inte kan hålla, sade Nils Torvalds.

Thomas Blomqvist: Regeringens massiva stödpaket är både välkommet och nödvändigt

- För att dämpa de negativa ekonomiska följdverkningar som coronaviruset orsakar, har vi i dag i regeringen fattat ett viktigt beslut om ett aldrig tidigare skådat stödpaket. Regeringens beslut innebär en satsning på 15 miljarder euro och tillsammans med andra statliga åtgärder från Finlands Bank, Finnvera och Finansinspektionen stiger det statliga stödpaketet till ungefär 50 miljarder, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs föregående artikel

Rasismen är ett problem i vårt samhälle!

Den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism i Finland. Även fast detta är ett välbehövligt och viktigt initiativ är det viktigt att komma ihåg att rasism är en verklig vardagssituation för många. När man pratar om ordet rasism tror många människor att man pratar om rasdiskriminering där man delar in folk i olika raser. Rasism handlar de facto om mycket mera än så. Den största och mest utbredda rasismen idag är kulturrasism, inte den biologiskt baserade rasismen.

Läs följande artikel