Thors: Den ryska oppositionen och demokratin överallt behöver allt stöd

Liberal Internationals frihetspris (Prize for Freedom) har på onsdagen 15.11 delats ut till den ryska journalisten och oppositionspolitikern Vladimir Kara-Murza. Liberal Internationals vice ordförande och ordförande för människorättskommittén Astrid Thors (SFP) överräckte priset till Kara-Murzas hustru vid ceremonin som ägde rum i London vid House of Lords.

Vladimir Kara-Murza har utsatts för mordförsök två gånger och avtjänar som bäst ett 25 års fängelsetraff i Sibirien anklagad för förräderi efter att han offentligt fördömt den ryska invasionen av Ukraina. Vid prisceremonin deltog hans fru Evgenia Kara-Murza som mottog priset på hans vägnar. Vladimir Kara-Murza har jobbat inte bara i Ryssland för demokrati och mänskliga rättigheter, men också internationellt för att personer som gör sig skyldiga till människorättsbrott bör drabbas av internationella sanktioner. Trots sitt fängelsestraff har han fortsatt att kritisera den ryska regimen, men också nu senast har han ifrågasatt den ryska ortodoxa kyrkans roll i försvaret av den ryska aggressionen mot Ukraina

– Det är idag av största vikt att vi tydligt markerar behovet av att försvara den liberala demokratin i världen och yttrandefriheten. Därför har Liberal Internationals frihetspris ett starkt symboliskt värde. Priset som årligen delats ut sedan 1985 är riktat till personer som gjort enastående insatser för att försvara frihet och mänskliga rättigheter men också för att skydda personer som utsätts för extrema ingrepp , säger Thors.

Liberal International är en internationell sammanslutning av över 100 liberala politiska partier. Liberal International grundades år 1947 för att försvara liberalismen, mänskliga rättigheter, individens frihet, rättsstaten, tolerans, lika möjligheter, social rättvisa, frihandel och marknadsekonomi. Tidigare mottagare av priset är  bl.a. Mary Robinson, Lennart Meri och Vaclav Havel.

Biaudet: EU måste stärka sin snabbinsatsförmåga

Riksdagsledamot Eva Biaudet höll idag gruppanförande under riksdagens remissdebatt om statsrådets redogörelse om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Frankrike, Belgien och Finland för beredskapsperioden 1.1–30.6.2024. I sitt gruppanförande betonade Biaudet vikten av internationellt samarbete och ansvar.

Läs föregående artikel

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde vill se satsningar på barn och unga samt på stödet till tredje sektorn

Tisdagen den 14 november inledde Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige behandlingen av budgeten för 2024. SFP:s fullmäktigegrupp var i huvudsak nöjd med budgetförslaget, men under fullmäktigemötet lämnade in ändå fem ändringsförslag om tilläggsresurser till tjänster för barn och unga och för stödet till tredje sektorn.

Läs följande artikel