SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde vill se satsningar på barn och unga samt på stödet till tredje sektorn

Tisdagen den 14 november inledde Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige behandlingen av budgeten för 2024. SFP:s fullmäktigegrupp var i huvudsak nöjd med budgetförslaget, men under fullmäktigemötet lämnade in ändå fem ändringsförslag om tilläggsresurser till tjänster för barn och unga och för stödet till tredje sektorn.

– Vi har en stram ekonomi, men trots det måste vi våga satsa pengar på sådant som vi vet att behöver mer resurser. Det är särskilt funktioner för vissa utsatta grupper, där för lite resurser snabbt leder till eskalerande problem och stigande kostnader, medan tillräckliga resurser i det här skedet sparar oss från en oönskad utveckling med dyrare vårdkostnader, säger Patrik Björkman, gruppordförande för SFP i Östra Nylands välfärdsområde. 

Björkman ger barnskyddets familjevård som exempel på en kostnadseffektiv form av vård. 

Vi borde sträva till att över 50 % av barnskyddets placeringar görs inom familjevården. SFP föreslår därför en höjning av anslaget till barnskyddet, så att arvodet inom familjevården kan höjas till 1500 euro/månad och för att utveckla familjevården, utbilda och stödja familjevårdare, säger Björkman.

Även inom skolhälsovården identifierar SFP-gruppen ett stort behov av tilläggsresurser och föreslår 208 000 euro till för personalkostnader. Illamåendet bland barn och unga har ökat sedan pandemin och det har medfört ett ökat behov för vård lyder motiveringen från fullmäktigegruppen.

 Enligt senaste uppgifter har man inom välfärdsområdet endast lyckats sköta en bråkdel av alla obligatoriska skolhälsovårdsgranskningar, som lagen kräver. För att korrigera detta föreslår vi att man anställer två hälsovårdare och två psykiatriska sjukskötare till skolhälsovården, säger fullmäktigegruppens 1: a vice ordförande Elin Blomqvist-Valtonen.

Föreningar och olika organisationer inom tredje sektorn producerar med små medel verksamhet, som har stor effekt och ökar välmående hos olika grupper av människor i samhället. För att förbättra förutsättningarna för föreningarnas och organisationernas verksamhet föreslår SFP att anslaget för de bidrag som kan betalas ut till tredje sektorn höjs med 75 000 euro.

Dessutom vill SFP-gruppen spara från mötesarvodena, som betalas för fullmäktiges informationsmöten och öronmärka inbesparingen för stödet till tredje sektorn. 

Vi föreslår att mötesarvodet för informationsmötena halveras, eftersom vi anser ett informationsmöte inte kan likställas med ett fullmäktigemöte. Summan vi sparar från mötesarvodena är inte stor, men genom att öronmärka den för stöd till tredje sektorn kan vi med en liten summa stödja mera verksamhet som har stor effekt, säger fullmäktigegruppens 2: a vice ordförande Christoffer Hällfors.

Thors: Den ryska oppositionen och demokratin överallt behöver allt stöd

Liberal Internationals frihetspris (Prize for Freedom) har på onsdagen 15.11 delats ut till den ryska journalisten och oppositionspolitikern Vladimir Kara-Murza. Liberal Internationals vice ordförande och ordförande för människorättskommittén Astrid Thors (SFP) överräckte priset till Kara-Murzas hustru vid ceremonin som ägde rum i London vid House of Lords.

Läs föregående artikel

SFP fattar beslut som baserar sig på fakta, inte lösa förhoppningar

På onsdagens 15.11 fullmäktigemöte i välfärdsområdet i Egentliga Finland (Varha) tog fullmäktige beslut om två stora och betydande ärenden. På mötet behandlades och godkändes Varhas servicestrategi. Dessutom blev det omröstning om åtgärdsplanen för balansering av Varhas ekonomi.

Läs följande artikel