Tomas Bäck ny ordförande i Sfp:s kommunorganisation i Korsholm

Efter tio år vid rodret överlät Kenth Nedergård ordförandeklubban till Tomas Bäck vid Sfp:s kommunorganisations årsmöte i Replot i söndags.

– Det har varit tio utmanande och intressanta år. Sfp:s ställning i kommunpolitiken har stärkts vid varje val under de senaste tio åren, och jag hoppas att trenden fortsätter, konstaterade avgående ordförande Kenth Nedergård.

Årsmötet fungerade även som kickoff för kommunalvalet i Korsholm.

– Vår målsättning är minst 7600 röster och 35 mandat i nästa fullmäktige. Förra kommunalvalet 2017 gick över förväntan och moderpartiet är nöjt om vi håller ställningarna, men lite bättre kan vi nog ännu! tror Tomas Bäck.

Kommunfullmäktige i Korsholm består av 43 medlemmar och Sfp innehar 35 av dessa platser, vilket innebär att Sfp-gruppen i Korsholm de facto är den största fullmäktigegruppen i hela Finland. Att hålla ihop en sådan stor grupp har inte varit den enklaste och speciellt den uppslitande kommunfusionsdebatten har präglat den senaste fullmäktigeperioden. Nu hoppas Sfp kunna lägga de interna konflikterna bakom sig och samla leden inför kommunalvalet våren 2021.

Sfp:s kommunorganisation i Korsholm är det samlande organet för Sfp:s lokalavdelningar i Korsholm, Kvevlax, Norra Korsholm, Replot-Björköby, Smedsby-Böle och Solf. Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Ungdom och Sfp-gruppen har även var sin representant i styrelsen. I kommunorganisationens styrelse sitter: Tomas Bäck ordförande, Ulla-Maj Salin viceordförande, Leif Rönnskog sekreterare, Monica Asplund kassör, Peter Back, Samuel Broman, Christoffer Ingo, Kenth Nedergård och Ida-Maria Skytte. Styrelsen ska ännu kompletteras med skärgårdens representant, men den personen utses på lokalavdelningens årsmöte, som framskjutits pga coronaomständigheterna till senare i sommar.

 

Bild: Sfpare från Korsholm, Kvevlax, Norra Korsholm, Replot-Björköby, Smedsby-Böle och Solf samlade till årsmöte och kickoff inför kommunalvalet 2021 invid landmärket Replotbron i juni 2020.

Bild är tagen av: Lena Gammelgård

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Sjöfartsstödet på 25 miljoner euro i den fjärde tilläggsbudgeten är mycket viktigt för finländsk sjöfart

Som ett tillägg till den fjärde tilläggsbudgeten budgeteras nu 24,7 miljoner euro till fortsatt stöd av den finska sjöfarten under Covid-19-pandemin. Förslaget ges i en tilläggsproposition till riksdagen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Sjunkande vaccintäckningsgrad hos barn oroar, viktigt att rådgivningstjänsterna fungerar också i undantagstider

”MPR-vaccinets täckningsgrad, som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka, har sjunkit i hela landet. I Nyland med hela 17,7 procentenheter jämfört med ifjol, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi. Rehn-Kivi som också är ordförande för riksdagens vaccingrupp har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om ärendet.

Läs följande artikel