Rehn-Kivi: Sjunkande vaccintäckningsgrad hos barn oroar, viktigt att rådgivningstjänsterna fungerar också i undantagstider

”MPR-vaccinets täckningsgrad, som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka, har sjunkit i hela landet. I Nyland med hela 17,7 procentenheter jämfört med ifjol, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi. Rehn-Kivi som också är ordförande för riksdagens vaccingrupp har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om ärendet.

I och med coronapandemin har vaccintäckningen hos barn sjunkit alarmerande jämfört med ifjol. THL varnar om att täckningsgraden i vissa landskap förblir under 95 procent, som anses vara gränsen för att uppnå flockimmunitet för mässling.

Det är viktigt att betona för kommunerna att rådgivningstjänsterna inte får begränsas trots coronaepidemin. Vaccinationsinformationen och anvisningarna borde vara tillräckligt tydliga och svara på föräldrarnas möjliga oro och frågor gällande undantagen förorsakade av coronaviruset. Om vaccintäckningsgraden sjunker uppfylls inte längre flockimmuniteten och de ovaccinerades risk att insjunka växer, säger Rehn-Kivi.

I Finland finns sjukvårdsdistrikt där vaccintäckningsgraden hos barn sjunkit med flera procentenheter jämfört med ifjol. Utöver MPR-vaccinet har täckningsgraden för det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar sjunkit nationellt ända tills maj med 6–16 procentenheter. Också vaccintäckningen mot rotavirus och pneumokocker har sjunkit i vissa sjukvårdsdistrikt.

Rådgivningarna och hälsovårdarna är i en nyckelposition i upprätthållandet av vaccinationstäckningen. Det upplysningsarbetet som görs hos rådgivningarna och den tid som hälsovårdarna reserverar för familjer som är oroade för pandemin är optimala tillvägagångssätt för att förstärka den sakliga informationen om vacciner och vaccintäckningsgraden, säger Rehn-Kivi.

Tomas Bäck ny ordförande i Sfp:s kommunorganisation i Korsholm

Efter tio år vid rodret överlät Kenth Nedergård ordförandeklubban till Tomas Bäck vid Sfp:s kommunorganisations årsmöte i Replot i söndags.

Läs föregående artikel

SFP i Åbo nominerade sina första kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Åbo höll sitt vårmöte 16 juni 2020 där de första 13 kandidaterna nominerades inför kommunalvalet 2021. Vårmötet befullmäktigade styrelsen för SFP i Åbo att i fortsättningen nominera SFP:s kommunalvalskandidater.

Läs följande artikel