Tomas Björkroth ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 22.4.2023 i Kimito valt ny styrelse och presidium. Tomas Björkroth från Pargas valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

– Stort tack för förtroendet! Jag vill vara en lyhörd kretsordförande som tar tillvara det som skapats inom kretsen hittills och inte minst under förra riksdagsvalet, säger Tomas Björkroth.

– Många i kretsen lyfter fram riksdagsvalet 2027, att vår fokus och vår målsättning behöver ligga där. Jag håller med, men samtidigt ser jag många delmål som gör oss starka på vägen till 2027: president- och EU-valen 2024 samt kommunal- och välfärdsområdesvalen 2025. Kretsen får ändå inte vara bara en valapparat, utan behöver också aktivt göra politik tillsammans med vår riksdagsledamot, våra representanter i välfärdsområdet, kommunernas fullmäktige och lokalavdelningarna. Kretsen – vi alla – behöver ha en gemensam målsättning och en gemensam strategi för att jobba vidare. Vi behöver ha en verksamhet som engagerar, både nuvarande och kommande medlemmar. Kretsen är just så stark som de lokalavdelningar kretsen är uppbyggd av och därför har kretsorganisationen en skyldighet att hjälpa lokalavdelningarna, samtidigt som det också stärker kretsen, fortsätter Björkroth.

Kretsmötet valde ny styrelse, som består av sex ordinariemedlemmar jämte suppleanter.

Följande personer valdes till SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse:

Ordinarie (Suppleant)

Anna-Karin Tötterman (Rosanna Blomster), Åbo 

Rolf Möller (Marlena Laurén), Pargas 

Oscar Byman (Jan Drugge), Kimitoön 

Camilla Sonntag-Wilenius (Henrik Solin), Salo och Lundo

Gunilla ”Gilla” Granberg (Kjell Wennström), Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Åboland

Mi Adolfsson (Linda Johans), Svensk Ungdom

Svenska riksdagsgruppen valde ny generalsekreterare

Svenska riksdagsgruppen har valt vicehäradshövding Hanna Seppä till ny ordinarie generalsekreterare. Seppä har skött uppdraget sedan november 2021.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 22.4.2023 i Helsingfors. Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy (Sydöstra Finland) till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Pia Tyyskä (Tavastland) återvaldes till vice ordförande. Tyyskä har fungerat som vice ordförande sedan april 2021.

Läs följande artikel