Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte

Svenska folkpartiets Samkrets sammanträdde till kretsmöte den 22.4.2023 i Helsingfors. Under kretsmötet återvaldes Johan Bardy (Sydöstra Finland) till ordförande. Bardy har lett kretsen sedan september 2021. Pia Tyyskä (Tavastland) återvaldes till vice ordförande. Tyyskä har fungerat som vice ordförande sedan april 2021.

– Jag är glad och tacksam för att ha fått förtroendet att få fortsätta leda Svenska folkpartiets Samkrets. Riksdagsvalet är bakom oss och regeringsförhandlingarna fortsätter. Vår målsättning att erbjuda våra väljare en möjlighet att historiskt rösta på SFP i riksdagsvalet, var än man bor i Finland, har för första gången uppnåtts. SFP:s långsiktiga mål om Finlands Natomedlemskap har även gått i uppfyllelse. Under dessa omständigheter vill jag rikta ett ödmjukt tack till samtliga medverkande för att nu fortsätta framåt tillsammans, säger Bardy.

– De senaste verksamhetsåren har starkt präglats av olika val. Under valkampanjen märktes återigen att det finns en klar efterfrågan av SFP:s politik inom våra områden. Nu är det dags att satsa på att stärka vår lokala verksamhet i hela Finland. Jag är tacksam över att få fortsätta arbeta med att utveckla våra lokalavdelningar, säger Tyyskä.

Styrelsen för 2023-2024 består av ordinarie ledamöter: Tommy Häyrynen (Savolax-Karelen), Juhani Järvinen (Satakunta), Markku Kanervisto (Mellersta Finland), Kirsti Kustula (Lappland), Eva Åström (Uleåborg) med ersättare Petteri Kaleva (Tavastland) och Pepina Malmberg (Sydöstra Finland). Svensk Ungdom representeras i kretsstyrelsen av Veronica Helanen (Uleåborg) med ersättare Viljami Kaskiluoto (Birkaland).

SFP:s Samkrets verksamhetsområde är Birkaland, Lappland, Mellersta Finland, Satakunta, Savolax-Karelen, Sydöstra Finland, Tavastland och Uleåborg.

Tomas Björkroth ny ordförande för SFP i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 22.4.2023 i Kimito valt ny styrelse och presidium. Tomas Björkroth från Pargas valdes till ny kretsordförande. Till vice ordförande valdes Markus Blomquist från Åbo och Roger Hakalax från Kimitoön.

Läs föregående artikel

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors

Emma Ringbom ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors. Ringbom, 31 år, är född och uppvuxen i Helsingfors. Hon är diplomingenjör och aktiv ledare inom sjöscouterna. Ringbom har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Hon jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

Läs följande artikel