Torvalds: Ett handelsavtal med Marocko måste vara juridiskt hållbart

Europaparlamentet behandlar just nu det kontroversiella handelsavtalet med Marocko. Nils Torvalds (SFP/ALDE) har fungerat som föredragande för fiskeriutskottets ståndpunkt.

Handelsavtalet har orsakat splittringar mellan de politiska grupperna i parlamentet på grund av den känsliga situation som råder i det av Marocko kontrollerade området Västsahara. Kärnfrågan handlar om huruvida varor med ursprung i Västsahara ska omfattas av det avtal som ingås av EU och Marocko.

Tidigare har EU-domstolen ansett att avtal som ingåtts av EU och Marocko inte har omfattat området Västsahara, eftersom alla juridiska krav därför inte har uppfyllts. För att ett avtal också ska omfatta området Västsahara måste avtalet explicit nämna Västsahara i avtalet och att avtalet måste ha godkänts av Västsaharas folk.

– Både handelsavtalet som diskuteras just nu och fiskeripartnerskapsavtalet som kommer att diskuteras senare i vinter är besvärliga. Europaparlamentet har tidigare, naivt nog, godkänt liknande både handels- och fiskeavtal som sedan snabbt stoppats i domstol. Den här gången måste vi göra det enligt spelets alla regler. Det är långt ifrån tydligt att de krav som domstolen ställer på ett handelsavtal är uppfyllda, konstaterar Torvalds.

Fiskeriutskottets ståndpunkt, som idag stöddes av en majoritet av ledamöterna i fiskeriutskottet, sänder ett huvudsakligt budskap. Ett system för att kunna spåra vilka fiskeprodukter som har fångats i vatten som tillhör Västsahara bör vara en förutsättning för att Europaparlamentet ska kunna godkänna handelsavtalet.

– Frågan om EU:s relation med Marocko är komplex. Landet är en viktig partner för EU och handelsavtalet med Marocko hjälper till att skapa nya jobb också i Västsahara. Samtidigt måste vi ha ett avtal som verkligen är juridiskt hållbart. Flera av mina kollegor från länder som fiskar mycket i dessa vatten har satt hårt mot hårt för att få mig att föreslå en urvattnad text, men jag har stått upp för mina principer. Vi gör enbart fiskesektorn en björntjänst om vi godkänner ett avtal och låter fiskarna göra investeringar för att sedan tvinga dem att dra sig tillbaka igen när domstolen stoppat avtalet, säger Torvalds.

Europaparlamentets utskott för internationell handel kommer nu att fortsätta behandla handelsavtalet för att sedan ta det till plenum senare i vinter.

SFP i Helsingfors har nominerat Kaarle Hurtig och Lotta Keskinen


Vi gläder oss åt att kunna nominera ytterligare två kandidater med olika profiler och tydliga budskap, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiet i Nyland nominerade Buss och Mårtenson till riksdagsvalet


SFP i Nyland nominerade Allan Buss och Jesse Mårtenson till kandidater i riksdagsvalet i samband med sitt kretsstyrelsemöte på torsdagen.

Läs följande artikel