Torvalds: Ny resolution om solidarisk återhämtning ett styrkebesked

Europaparlamentet klubbar under fredagen en ny resolution för ekonomisk återhämtning under och efter covid19-krisen.

– Att vi når en bred uppgörelse är ett styrkebesked i den svåra situationen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Hela fem av sju partigrupper, bland dem liberala Renew Europe, hade inför maj-sessionen enats om att inte föra fram några tilläggsförslag till den gemensamma resolution som antas av parlamentet under fredagseftermiddagen.

– Den breda kompromissen är ett av skälen till att jag stöder resolutionen. Dagens svåra situation kräver att de EU-vänliga grupperna i parlamentet samarbetar, säger Nils Torvalds.

Resolutionen om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen sätter – precis som den resolution om brådskande åtgärder i coronakrisen, som parlamentet beslutade om i förra månaden – den europeiska solidariteten i centrum för återhämtningen.

– Vi ser allt tydligare att vissa medlemsländer, bland annat dem vars ekonomier i hög grad bygger på turism, drabbas hårdare än andra medlemsländer. Det är ytterligare ett argument för att vi måste vara solidariska, säger Nils Torvalds.

Enligt resolutionen prioriterar EU särskilt små och medelstora företag i de relaterade åtgärdspaketen, och lån och ekonomiska stödåtgärder kommer grundas på den gröna givens och rättsstatens principer.

Nils Torvalds säger att parlamentet härnäst måste intensifiera diskussionerna om fungerande verktyg för solidariteten i unionen.

– Som jag framhöll under onsdagens plenumdebatt har den senaste månadens diskussioner tyvärr varit ganska haltande. Jag lyfter därför fram den mall som vi använder för EU:s budget, för när alla medlemsländer bidrar enligt bruttonationalinkomster når vi någorlunda rättvisa resultat.

 

Väståbolands kommunorganisation nominerade kandidater


Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 14 maj 2020 nominerat ytterligare 12 kandidater inför kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 22.

Läs föregående artikel

SFP i Esbo: SFP om utkastet till generalplan för norra och mellersta Esbo


Generalplanen för norra och mellersta Esbo har idag tagit ett steg framåt då stadsstyrelsen har godkänt ett utkast som nu ska läggas ut till påseende. I utkastet till generalplan ”POKE” ingår både täta stadsdelar så som Esbo centrum, mindre bostadscentrum, byar och landsbygd. Generalplanen är en övergripande plan som möjliggör detaljplanering för ca 60 000 invånare i norra och mellersta Esbo.

Läs följande artikel