Torvalds utreder Panama-pappren

Europaparlamentet har beslutat att inrätta en utredningskommitté som ska granska avslöjandena om skatteflykt i de så kallade ”Panama-pappren”.

Nils Torvalds (SFP / ALDE) har av den liberala ALDE-gruppen utsetts till suppleant i kommittén.

– Det känns oerhört hedrande att få förtroendet att vara med i utredningen kring Panama-pappren. Avslöjandena har än en gång visat vilken omfattning problemet med skatteflykt har. Det värsta är att jag tror att vi ännu bara skrapat på ytan, säger Torvalds.

Skattefrågor är nationell behörighet men Torvalds betonar ändå vikten av att EU agerar.

– Skatteflykt är ett internationellt problem och för sådana behövs internationella lösningar. Det är också nödvändigt att konstatera att den penningtvätt som tycks föregå är brottslig verksamhet med en tydlig global och europeisk dimension. Det är alltså viktigt att vi i Europaparlamentet noga utreder den här typen av avslöjanden för att få en bättre bild av problemet och kunna komma med effektiva lösningar.

EFSI-fonden är ett bra verktyg för att få fart på EU:s industrihjul

EU-kommissionen uttalade under Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg planen för den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, den s.k. EFSI-fonden.

Läs föregående artikel

Sven Jerkku: Kör inte ner det inhemska jordbruket!

SFP i Österbotten uppmanar alla samhällssektorer i Finland att visa stöd och solidaritet för jordbruket och inhemska livsmedel.

Läs följande artikel