Torvalds: Vänstern och gröna spelar med höga odds på planetens bekostnad

Europaparlamentet oenigt om klimatpaketet

Onsdagen den 8 juni tog den gröna omställningen i EU en oväntad sväng, då majoriteten av Europaparlamentet röstade ner kompromissen om utsläppshandelns revidering. Eftersom kompromisser till flera andra lagförslag är så nära kopplade till utsläppshandeln, ledde beslutet till att även andra delar av den gröna omställningens lagpaket lades på is, tills parlamentet hittar en lösning på utsläppshandelns revidering, som majoriteten kan leva med.

– Jag har försökt påminna mina kolleger tidigare, att det blir svårt om vi i miljöutskottet kommer till en kompromiss som är jätte långt ifrån parlamentets ståndpunkt som helhet och sedan ska försöka korrigera det inför omröstningen i plenum. Då det dessutom sedan finns en stark vilja att visa vem som är ”grönast”, genom att rösta ner något man varit med om att förhandla, så kan det se ut just så här. Ett spel med höga odds på planetens bekostnad, säger Nils Torvalds (SFP / Renew).

Torvalds hänvisar till socialdemokratiska, gröna och vänsterförbundets politiska grupper som haft en central del i förhandlingarna men sedan valde att rösta emot kompromissen. 

Nu går förslaget tillbaka till miljöutskottet för att hitta en ny kompromiss med majoritetsstöd i följande pleniomröstning. Ett ytterligare nej i plenum kan bli ödesdigert. 

– Det finns ännu förhoppningar om att vi ska hinna rösta om utsläppshandeln på nytt innan sommarsemestern i juli. Huvudsaken är ändå att vi når en lösning som en bred majoritet faktiskt står fast vid, påpekar Torvalds.

Ifall resultatet i plenum upprepas, skulle det leda till att stora delar av gröna given faller, vilket i sin tur gör det ytterst svårt för EU att nå sina egna klimatmålsättningar samt skyldigheter i Parisavtalet. Torvalds tror ändå inte Europaparlamentarikerna kommer att tillåta detta ske.

– Jag tror inte vi är långt ifrån en överenskommelse men nu gäller det att hoppas och jobba hårt för att förnuftet ska vinna över envisheten, avslutar Torvalds.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 5 nya kandidater till riksdagsvalet 2023. Den 9 juni nominerades Henrika Backlund, Nina af Hällström, Emilie Jäntti, Julia Ståhle och Fredrik Waselius.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Energiomställningen medför stora möjligheter

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av en omställning till utsläppsfri energi och en ökad självförsörjning inom energiproduktionen. Minister Blomqvist besökte Kristinestad, Kaskö och Närpes den 13 juni och träffade bland annat företag som satsat på förnybara lösningar.

Läs följande artikel