Total nonchalans av språkhänsyn och förnuft

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott satte tummen ned för fulljour både i Seinäjoki och i Vasa. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi föreslog att utskottet skulle omfatta den så kallade 12+1-modellen, men förslaget förkastades med rösterna 8 mot 7.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att beslutet blottar en fullständig nonchalans av landets tvåspråkighet.

– Regeringen kunde ha valt en annan väg, som skulle ha varit lätt att ta. 12+1-modellen hade varit ett rejält beslut för befolkningen såväl i Österbotten som i Södra Österbotten (Seinäjoki) och också med tanke på personalen i Seinäjoki. Detta är ett olyckligt beslut som har pressats fram med en forcerad tidtabell, utan att man brytt sig om att det finns graverande fel i beredningen, säger Henriksson.

– Vem tar nu ansvar för att patienten i praktiken får vård på sitt modersmål i Seinäjoki, frågar hon. Det var regeringspartierna Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna som sade nej till fulljour också i Vasa. Rehn-Kivi krävde i utskottsbehandlingen också att lagförslaget skulle sändas för ny bedömning till grundlagsutskottet, men regeringsfronten såg till att också det förslaget förkastades. Rehn-Kivi reserverade sig mot beslutet.

– Detta är inte bara ett bakslag för Österbotten och den svenskspråkiga befolkningen, utan det påverkar språkklimatet i hela landet och den förda politiken. Grundrättigheter tycks inte gälla alla, säger Rehn-Kivi.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ligger nu till grund för behandlingen av jourreformen i plenum. Lagförslagets sista behandling är i plenum på tisdag.

Nylund: Inga pengar för svenskan då det behövs som mest

Riksdagsledamot Mats Nylund är besviken över att Folktinget inte får tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

Läs föregående artikel

Henriksson fördömer okynnessamtalen

Trots att regeringen inte valt att ge Vasa Centralsjukhus fulljourssjukhus är det inte acceptabelt att äventyra patientsäkerheten vid andra sjukhus.

Läs följande artikel