Tuomas Raatikainen nominerad till Jyväskylä SFP:s kommunalvalskandidat

Jyväskylän SFP nominerade sin första kommunalvalskandidat 29.4.2020, Tuomas Raatikainen, 24 år och studerar samhällsvetenskap.

Raatikainen valde SFP för han vill se Finland som ett land där utbildning, jämställdhet och människans och miljöns välmående är i fokus. Raatikainen ställer upp i kommunalvalet för att han vill vara med och bygga morgondagens Jyväskylä

– Jyväskylä är en stad där man redan länge har trott på utbildning, jämställdhet och hållbar utveckling. Jag vill vara med och försäkra om att detta arbete även fortsätter efter den rådande coronapandemin och eventuella lågkonjunkturen som kommer efter detta, säger Raatikainen.

– Stadens viktigaste uppgifter är att ta hand om invånarnas välmående, både det fysiska och det psykiska men också det sociala. Jag vill vara med och påverka så att hälso- och välfärdstjänsterna är till förfogande för stadens alla invånare, är det sedan fråga om studerande, barn, människor i arbetsför ålder eller äldre. Ingen får lämnas ensam, säger Raatikainen.

– Stadsfullmäktigeledamotens uppgift är i första hand att hjälpa, lyssna och tjäna stadens alla invånare. Staden ser ut som dess invånare. Jag vill ställa frågan till Jyväskyläborna: hur kan jag hjälpa? Med hjälp av politiken kan vi vara med och förverkliga ett sådant samhälle som betjänar också den enskilda människan, säger Raatikainen.

Raatikainens viktigaste målsättning är att framtidens Finland byggs tillsammans genom att lyssna, diskutera och och lära av varandra samt med ett bra samarbete utöver partigränserna. 

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Viktigt att det finns tillräckligt med rastplatser för chaufförer som säkerställer samhällskritiska transporter

Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Timo Harakka angående vilka åtgärder man kan vidta för att säkerställa att det finns öppna rastplatser längs vägarna för långtradarchaufförer.

Läs föregående artikel