Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Viktigt att det finns tillräckligt med rastplatser för chaufförer som säkerställer samhällskritiska transporter

Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Timo Harakka angående vilka åtgärder man kan vidta för att säkerställa att det finns öppna rastplatser längs vägarna för långtradarchaufförer.

– Det är inte ovanligt att en långtradarchaufför idag möter låsta toaletter då man kommer fram till en rastplats efter många timmars körning. Detta försvårar inte bara möjligheterna för chaufförerna att utföra sina behov utan också att uppnå de höjda kraven på hygien, konstaterar Löfström i det skriftliga spörsmålet.

Handdesinfektionsmedel och handskar, som används på ett korrekt sätt, hjälper en bit på vägen när det gäller hygienen, men det underlättar inte problemet med låsta dörrar till toaletter och handtvätt.

Långtradarna transporterar dagligen viktiga varor och utan transporterna skulle Finland inte ha ett fungerande flöde, och butikshyllorna skulle inte kunna fyllas. Att färjorna och hamnarna är fulla av långtradare är ett tecken på hur viktig exporten och importen är för Finland. Men det är också svårare för chaufförer att få mat då många matställen längs vägarna är stängda, även om det på färjorna finns lagad mat.

– Så klart kan ministern inte direkt säkerställa att toaletter på rastplatser hålls öppna, men genom spörsmålet vill jag lyfta upp saken så att ministeriet kan ha en genomgång med myndigheterna och andra parter för att se hur läget praktiskt kunde förbättras. Det finns många yrkesgrupper som gör samhällskritisk verksamhet. Chaufförerna är en av dessa och då jag blivit kontaktad av chaufförer och chaufförers anhöriga i denna fråga kändes det viktigt att lyfta den här frågan till regeringen genom ett skriftligt spörsmål som riksdagsledamöter har möjlighet att ställa, säger Löfström.

Wickström: Vi måste våga tala om missbruk

I slutet av förra veckan omkom två unga personer från Ingå till följd av missbruk. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå är chockad över helgens händelser.

Läs föregående artikel

Tuomas Raatikainen nominerad till Jyväskylä SFP:s kommunalvalskandidat

Jyväskylän SFP nominerade sin första kommunalvalskandidat 29.4.2020, Tuomas Raatikainen, 24 år och studerar samhällsvetenskap.

Läs följande artikel