Unga väljer nya former av politiskt deltagande

Demonstrationer, medlemskap i icke-partipolitiska organisationer och politiska konsumentval är relativt nya former av samhällsaktivitet. Yngre generationer har lättare att ty sig till dessa former av deltagande än de äldre generationerna

Demonstrationer, medlemskap i icke-partipolitiska organisationer och politiska konsumentval är relativt nya former av samhällsaktivitet. Yngre generationer har lättare att ty sig till dessa former av deltagande än de äldre generationerna – men valdeltagandet är ännu den vanligaste formen av deltagande. Det är en av poängerna i Silja Borgarsdóttir Sandelins färska pamflett ”Valurnan vs. Soffan – vad väljer unga?”, där hon undersöker aktivitetsgraden mellan olika generationer i Finland och ungdomar i olika europeiska länder. Gnistan till pamfletten, som är baserad på Borgarsdóttir Sandelins pro gradu-arbete, kom av uppfattningen om att dagens ungdom inte är tillräckligt samhällsaktiv och inte tar ett tillräckligt stort ansvar. – Jag ville kontrollera om det faktiskt stämmer, säger Borgarsdóttir Sandelin. Och det gör det, delvis. Borgarsdóttir Sandelins forskning visade till exempel att kunskap om processerna föder ett intresse för dem; ungdomar som känner till systemet är mer aktiva. Därför är det viktigt att bana väg för ungdomarna i beslutsfattandet. Finländska ungdomar ligger på ungefär samma aktivitetsnivå som i övriga Norden. Det är mer oroväckande, säger Borgarsdóttir Sandelin, att östeuropeiska ungdomar och i synnerhet de som bor i tidigare sovjetstater inte när något större intresse för att delta i beslutsfattandet. Nicholas Kujala, som likt Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i årets riksdagsval, förundrar sig över det i Finland överhuvudtaget existerar en grupp ungdomar som inte aktiverar sig. – Vi är föreningarnas förlovade land och få ungdomar är, trots allt, helt nöjda med tillvaron. De har alla möjligheter att organisera sig och få till stånd en förbättring av sin närmiljö.

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.

Läs föregående artikel