Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.

Vårt samhälle har förändrats, numera är det inte storföretagen som står för de nya arbetsplatserna, utan små och medelstora företag. Människor byter både bransch och många växlar mellan att vara företagare och löntagare mycket mer än tidigare. – Det finns stora problem med ensamföretagarnas ställning i vårt samhälle idag, säger Niklas Grönroos, ensamföretagare och snickare. Många strävar inte till expansion och att anställa andra, utan trivs med att arbeta själva. Systemet måste ge utrymme också för det sättet att arbeta. – Det känns ibland som det enorma papperskrig som företagare måste göra tar merparten av arbetstiden, så ska det inte vara, menar Grönroos. – Vi ska minnas att små- och medelstora företag sysselsätter nästan en miljon finländare, säger Anders Adlercreutz, arkitekt och företagare. Det är absolut nödvändigt att hjälpa företagare att anställa, menar Adlercreutz. Den onödiga byråkratin, och de hinder vår alltför reglerade arbetsmarknad ställer i vägen för företagare att anställa behöver tas bort. – Som företagare känner man ett ansvar för sina anställda, mina anställda är inte anonyma siffror på ett papper som man rationaliserar bort när det går lite sämre – en stor del av syftet med företagandet är ju att kunna ge en god framtid för sina anställda, menar Diana Nyberg Lindholm, bageriföretagare i Raseborg. – Socialskyddet är idag nästan obefintligt för en ensamföretagare som ska försörja sig och sin familj. Det är också helt galet att beskattningen utgår ifrån att båda makarna skulle vara företagare när det inte alls nödvändigtvis är så, säger Grönroos. – Att tro att en växande offentlig sektor är lösningen på Finlands problem är helt galet. Att staten och kommunen betalar löner med offentliga medel gör inte att vår ekonomi växer, staten behöver skatteintäkter från jobb i den privata sektorn för att få de medel vår välfärd behöver, menar Adlercreutz – Eftersom de nya arbetsplatserna skapas i små- och medelstora företag behöver Finland riksdagsledamöter som förstår företagarens vardag, och har erfarenhet av praktiskt arbete som företagare, avslutar Nyberg Lindholm.  Mera information:Anders Adlercreutz, 044 098 1221Nicklas Grönroos, 040 582 8703Diana Nyberg Lindholm, 0500 776156

Viktigt att trygga resurserna till polisen, åklagarna och domstolarna

Anna-Maja Henriksson efterlyser långsiktighet i statens agerande. Använder Jakobstads ämbetshus Ebba Brahe som exempel.

Läs föregående artikel

Unga väljer nya former av politiskt deltagande

Demonstrationer, medlemskap i icke-partipolitiska organisationer och politiska konsumentval är relativt nya former av samhällsaktivitet. Yngre generationer har lättare att ty sig till dessa former av deltagande än de äldre generationerna

Läs följande artikel