Valberedningen färdig inför SFP i Österbottens kretsmöte

Kretsmötet är det högsta beslutande organet i SFP i Österbotten r.f. och väljer ordförande och viceordföranden samt styrelse för kommande verksamhetsår. Till kretsmötet kallas SFP:s lokalavdelningars delegater samt förbundens delegater. Kretsmötet ordnas lördagen den 9 april 2022 i Lappfjärd. Under kretsmötet nomineras även riksdagskandidater till riksdagsvalet 2023.

Kretsmötet står varje år inför ett val av ordförande och två viceordföranden för kretsstyrelsen. Valberedningen har fört ett flertal diskussioner om intresset för ordförande och viceordförande. Kretsordförande Johanna Holmäng (Pedersöre) står inte till förfogande för omval. Sittande viceordförande Henrik Antfolk (Kristinestad) och Samuel Broman (Korsholm) har meddelat att de ställer sig till förfogande i kretsordförandevalet. Steven Frostdahl från Nykarleby har dragit tillbaka sin kandidatur. Kandidater i viceordförandevalet är Carola Bengs-Lattunen (Malax), Lars Rosenblad (Vasa), Mikael Lindvall (Nykarleby) och Jan Ray (Larsmo).

SFP i Österbotten har tillsatt en valberedning för att sondera intresset och bereda förslag till valet av ny kretsstyrelse vid kretsmötet lördagen den 9.4.2022. Valberedningen har de senaste två månaderna involverat lokalavdelningar och kommunorganisationer i Österbotten. Enligt planerad tidtabell har valberedningen nu per 21.3 fått in förslagen för styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare samt för styrelsens presidium.

Valberedningen består av Maria Palm, ordförande, Gunilla Jusslin, Jonas Rönnqvist, Maria Tokou och Carola Sundqvist. 

Blomqvist: Samarbete gör oss starkare i Norden

Den 23 mars firar vi Nordens dag. På den här dagen, för 60 år sedan, undertecknades Helsingforsavtalet, vilket är den juridiska ramen för det officiella nordiska samarbetet. I år firar vi det nordiska samarbetet i ett nytt och allvarligt säkerhetspolitiskt läge i och med Rysslands anfall mot Ukraina.

Läs föregående artikel

Vi måste se bättre förebyggande arbete i skolorna mot sexuella övergrepp mot barn

År 2018 fattade SFP:s partidag beslut om att arbeta för att alla kommuner ska ha en handlingsplanför förebyggande av sexuellt utnyttjande. Förhoppningsvis finns det här i alla kommuner, annars är det hög tid att utarbeta en sådan.

Läs följande artikel