Vi kommer att göra allt för att få slut på penningtvätt

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har under det senaste året deltagit i arbetet i Europaparlamentets specialutskott för penningtvätt och skatteflykt som inrättades efter skandalen kring de så kallade Panamapappren.

Som en del i det arbetet besökte Torvalds Malta i februari och träffade bland annat den nyligen mördade journalisten Daphne Caruana Galizia.

– Det som nu har hänt är fruktansvärt. Det känns extra tungt för mig som tidigare journalist. Tankarna går givetvis till Daphne Galizias familj och vänner. Det som gör det hela ännu mer chockerande är att ett sådant planerat mord äger rum i en medlemsstat som aktivt motarbetat framsteg i kampen mot penningtvätt. Mitt besök på Malta i höstas gav inga bra vibbar och det här om något visar på ett desperat behov för förändring, säger Torvalds.

Specialutskottet för penningtvätt och skatteflykt röstar idag om sin rapport över det arbete som hittills gjort. Rapporten består av två delar, en som behandlar vilka lärdomar parlamentet kan dra av sina upptäckter och en med rekommendationer kring vilka åtgärder som bör vidtas för att komma åt de problem som finns.

– Rapporten innehåller många intressanta rekommendationer men det krävs mycket mer än en rapport för att komma åt dessa allvarliga problem. Kommissionen behöver komma till skott med nya lagförslag, och speciellt vissa medlemsstater måste börja ta problemen på allvar. Jag kommer tillsammans med mina kollegor i Europaparlamentet att fortsätta arbeta aktivt med dessa frågor och vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta trycka på medlemsstaterna.

Mer information och den slutliga texten efter eftermiddagens omröstning finns på Europaparlamentets hemsida: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html 

Adlercreutz: Fint att regeringen tar sitt förnuft till fånga

Helsingin Sanomat berättade idag tisdag att regeringen backar kring sin föreslagna höjning av fastighetsskatten. Slopandet motiveras med att intäktsmålen för nästa års fastighetsskatt redan är nådda.

Läs föregående artikel

Dan Ekholm ny presschef för SFP

Svenska folkpartiet har utsett Dan Ekholm till ny presschef.

Läs följande artikel