Viktigt att bashälsovården fungerar

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström besökte idag Ekenäs hälsovårdsstation för att bekanta sig med verksamheten vid enheten. Wickström tog initiativ till besöket.

-Jag har fått mycket respons om utmaningar man upplevt då välfärdsområdet tog över hälsovården. Besöket vid Ekenäs hälsovårdsstation gav en bra möjlighet att diskutera och höra tankar kring utvecklingsmöjligheter, säger Wickström som också är beslutsfattare i Västra Nylands välfärdsområde. 

Bashälsovården måste fungera. Wickström får dagligen respons av invånare kring hur svårt det är att få tid hos läkaren. Det finns också utmaningar i den förebyggande vården.

-Vi måste satsa på bashälsovården. Också tidsbokningen måste bli bättre. Nu fungerar inte telefontjänsterna som de borde och återuppringningen har kunnat dröja flera dagar. Bristen på personal är en stor utmaning som förstås påverkar allt. Det här kommer att höra till de största frågorna då vi inom välfärdsområdet utarbetar en servicestrategi för vården i Västra Nyland, säger Wickström. 

-Servicen måste också alltid fungera på svenska och finska. Inom vårt välfärdsområde har vi haft utmaningar också med detta under de första månaderna och det är helt klart att det behövs mera resurser framöver för det här, säger Wickström.

Österbottens välfärdsområdes fullmäktigemöte 24.4.2023

Österbottens välfärdsområde höll fullmäktigemöte måndagen 24.4.2023. Under mötet behandlades bland annat tre större rapporter och planer: kvalitetsrapporten, rapporten Hur mår Österbotten? och elevhälsoplanen för området.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi får tacka veteranerna för vår demokrati

Idag på den nationella veterandagen betonar riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz hur vi aldrig ska glömma våra veteraners insatser för det fria och demokratiska Finland.

Läs följande artikel