Viktigt att trygga resurserna till polisen, åklagarna och domstolarna

Anna-Maja Henriksson efterlyser långsiktighet i statens agerande. Använder Jakobstads ämbetshus Ebba Brahe som exempel.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) besökte idag ämbetshuset Ebba Brahe i Jakobstad. Målsättningen med besöket var att bekanta sig med hur statens olika funktioner i huset fungerar i praktiken och att höra användarna. Ebba Brahe huset invigdes 2011 och har varit i bruk knappt fyra år. Där verkar polisen, utsökningen, rättshjälpsbyrån och magistraten. I huset finns också Österbottens tingsrätts sessionsal, stämningsmän och för tillfället också åklagare.

– Vi hade en mycket öppen och rak diskussion med företrädare för alla enheter i huset. Det framkom med all tydlighet att sessionssalen är i flitigt bruk och att domarna och åklagarna anser den mycket funktionell, sade minister Henriksson efter besöket. Det framkom också att man inte inom Österbottens tingsrätt ser det möjligt att klara sig utan sessionssalen i Jakobstad, ifall inte en tillbyggnad skulle ske i Vasa eller Karleby.

– Det vore slöseri med resurser att först bygga ett nytt och funktionellt hus med moderna utrymmen anpassade just för användarnas behov, och sedan efter några år fatta beslut om att exempelvis lägga ner sessionssalen. Så kan man helt enkelt inte agera. Det måste finnas långsiktighet i statsmaktens agerande, fortsatte Henriksson I den tjänstemannautredning om det framtida tingsrättsnätverket som nyligen presenterades föreslog arbetsgruppen en drastisk nedskärning av antalet tingsrätter från dagens 27 till 14 eller 17, och sessionsplatserna skulle försvinna på ca 30 orter i landet enligt tjänstemannagruppens förslag. Minister Henriksson har tidigare tagit avstånd från utredningen och ansett den vara för radikal. Hyreskontraktet för Ebba Brahe går ut år 2026. Ministern fick också höra om arbetsläget inom polisen och åklagarväsendet.

– Det kommer väldigt oroväckande signaler om antalet ouppklarade fall hos polisen i Österbotten. Mycket tid tycks gå till rapporteringar och hantering av byråkrati. Det är uppenbart att arbetet med att hitta enklare processuella lösningar för hanteringen av t.ex. rattfylleribrott och lindriga narkotikabrott måste fortsätta, sade Henriksson.

– Vi måste inse att folks förtroende för en fungerande rättstat naggas i kanterna om brott, som i praktiken har utretts så långt att man vet vem gärningsmannen är, inte hinner föras vidare till åklagare och domstol före de preskribertas. Därför är det också viktigt att nästa regering kan trygga en tillräcklig finansiering för hela kedjan från polis till domstol. Samtidigt måste arbetet med förnyelse av rättsvården fortsätta, avslutade Henriksson.

Skyddshemsplatser och mer flexibilitet för föräldrarna

Våld mot kvinnor och reform av föräldraledigheten är exempel på ärenden som SFP behandlar upp i sitt ställningstagande om jämställdhet.

Läs föregående artikel

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.

Läs följande artikel