Viktigt att unga involveras i beslutsfattandet om klimatåtgärder

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att unga involveras aktivt då det kommer till att hitta lösningar till klimatförändringen.

-Det är viktigt att de olika generationerna samlas tillsammans för att diskutera klimatförändringen. Det kan man göra till och med på lokal nivå genom att involvera t.ex. ungdomsfullmäktigen i diskussioner om hur en kommun befrämjar hållbarhet, säger Wickström, som själv deltagit i  FN:s klimatmöte i Madrid under den pågående veckan.

Tidigare i veckan presenterade EU-kommissionen sina riktlinjer om en europeisk grön giv (Green Deal), som är ett långtgående åtgärdspaket som ska bidra till att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en hållbar grön omställning. Därtill beslöt man inom EU om unionens gemensamma klimatmålsättning vilket kommer att vara att uppnå klimatneutralitet per 2050. 

-EU har en ambitiös målsättning, vilket är bra. Nu måste man dock komma med en konkret plan på hur man ska uppnå den här målsättningen. Det behövs satsningar på innovationer, utbildning och infrastruktur, säger Wickström. 

Wickström poängterar också att de förändringar som görs måste göras på ett socialt hållbart och rättvist sätt beaktande regionala skillnader. Wickström upplever att klimatfrågan inte borde polariseras. Han poängterar att det är lättare att uppnå  klimatneutralitet genom morötter än med piska. 

-Klimatförändringen delar åsikter i samhället. Det ytterst viktigt att vi kan styra diskussionen till när åtgärder i stället för onödiga konflikter, säger Wickström.

Wickström anser att kommunerna borde fås starkare med i klimatarbetet. Enligt honom har kommunerna en viktig roll i klimatarbetet. 

-Kommunerna finns nära människan i vardagen. De har en viktig roll då det kommer att uppnå konkreta åtgärder med vilka man ska uppnå klimatneutralitet, säger Wickström. 

På COP-mötet har man inte än nått ett slutresultat. Mötet har dragit ut på tiden då bl.a. Brasilien motsatt sig förändringarna i utsläppsrättigheterna. 

-Klimatdiplomatin är ingen lätt helhet. Det är synd att goda ambitioner kan falla på ett land, avslutar Wickström. 

Adlercreutz: Politiken måste kunna bättre än så

Vi måste kunna fokusera på de frågor som har verklig relevans för Finland och finländarna, säger Anders Adlercreutz, svenska riksdagsgruppens ordförande. 

Läs föregående artikel

Torvalds: vad gick snett i Madrid?

Under klimattoppmötet COP25 gick de stora förorenarnas smala nationella intressen före de åtgärder klimatkrisen kräver.

Läs följande artikel