Viljami Kaskiluoto kandiderar i riksdagsvalet i Birkaland

Viljami Kaskiluoto ställer upp i riksdagsval i Birkaland för Svenska folkpartiet. Kaskiluoto som bor i Tammerfors och studerar nordiska språk vid Tammerfors universitet har länge varit aktiv inom Svensk Ungdom. Han fungerar idag som vice ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finlands krets, som omfattar helsingfores och språköarna.

– Om ungdomens anledningar till oro möts med nedlåtande kommentarer, till exempel ”gå tillbaka till skolan och lär dig om saker och ting”, finns det något som är fel i systemet. Dagens ungdom kommer att måsta leva med de politiska beslut som nu fattats utan dem. Min generation ska i framtiden leva med de problem som dagens politiker ignorerar. Vi behöver förändring, därför måste vi ta tag i problemen nu och därför är jag med i politiken, säger Kaskiluoto.

– Den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet; så här beskrivs Finland på svenska 1 kronas mynt från år 2009. Finland ska vara aktivt inom Norden och EU, och fungera som ett exempel globalt. Vi behöver en högklassig utbildning, stark motivation och hopp om en bättre framtid för att uppnå våra målsättningar. Vi måste stöda dem som behöver stöd och lyfta upp dem som har fallit. Vi kan bli bättre, komma längre och göra mera tillsammans, säger Kaskiluoto.

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.

Läs föregående artikel

Henriksson om regeringspartiernas beslut: Utskottets majoritet tar nu en enorm risk

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson ifrågasätter starkt regeringspartiernas representanters beslut i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, att avsluta experthörandena i utskottet gällande regeringens bemötande om sote-reformen.

Läs följande artikel