SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Barnfattigdomen måste tas på allvar. Bland ensamförsörjarfamiljerna är många låginkomsttagare och därför måste ensamförsörjartillägget höjas.

– Barnfamiljer måste få stöd och hjälp då det behövs. Att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt ingripande är effektiva sätt att förhindra att barn marginaliseras. Därför vill vi till exempel att kommunernas hemtjänster för barnfamiljer har tillräckliga resurser, säger partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter att få en bra start i livet. Elva procent av de som går ut nian saknar de läskunskaper som krävs för att studera vidare. Det är oacceptabelt. Därför vill vi satsa på början av skolstigen. Vi vill erbjuda fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för barn som fyllt tre år och vi vill införa en tvåårig förskola för att bättre kunna stöda barnen.

– I Finland deltar barnen i småbarnspedagogiken i betydligt lägre grad än i våra nordiska grannländer. Därför är det så bakvänt att regeringen försämrat rätten till subjektiv dagvård. Vårt lands framtid är beroende av att vi ger kommande generationer bästa möjliga förutsättningar. Bra elevvård och studiehandledning spelar en viktig roll i att förhindra utslagning, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– För att unga ska få bästa möjliga start på livet måste vi sänka ungdomsarbetslösheten och hjälpa unga i övergången till arbetslivet. Det här kan vi göra med hjälp av att öka antalet verkstads- och arbetsprovplatser, utveckla samarbetet mellan andra stadiet och arbetslivet samt göra det lättare för unga att jobba under studietiden, säger Henriksson och Nylander.

SFP lanserade sitt politiska program för att förhindra marginalisering bland unga på onsdagen. Du kan läsa hela programmet här.

Kaj Lindqvist ställer upp i Nyland för SFP

Kaj Lindqvist, ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Läs föregående artikel

Viljami Kaskiluoto kandiderar i riksdagsvalet i Birkaland

Viljami Kaskiluoto ställer upp i riksdagsval i Birkaland för Svenska folkpartiet. Kaskiluoto som bor i Tammerfors och studerar nordiska språk vid Tammerfors universitet har länge varit aktiv inom Svensk Ungdom. Han fungerar idag som vice ordförande för Svensk Ungdom i Helsingfors och övriga Finlands krets, som omfattar helsingfores och språköarna.

Läs följande artikel