Vilken kommer först – slutet på pumpasäsongen eller nästa rasismskandal?

Hösten är officiellt här och det går inte att undvika Pumpkin Spice (=pumpasmak) – på allt när man rör sig i Helsingfors centrum. Hösten betyder normalt också att alla har återvänt till arbetet och att hela maskineriet rullar på med högsta intensitet. Denna sommar har visserligen haft sin egen turbulens och många inom denna rörelse har knappast haft en väldigt avkopplande semester. Vi har tagit några steg framåt från sommarens diskussioner, fått ett meddelande av regeringen och regeringen har fått sin handlingskraft tillbaka. Eller så uttalades det.

Text: Julia Ståhle
Texten ingår i SFP:s medlemstidning Medborgarbladet. Vill du ha tidningen? Bli medlem i SFP här. 

Diskussionen i plenum angående meddelandet utspelades som förväntat – de flesta tyckte att innehållet i meddelandet var bra, men oppositionen var kritisk till hur det ska uppfyllas i praktiken. Kan Sannfinländarna följa pappret de skrivit under? Sannfinländarnas talturer följde i sin tur en modell där man anklagade oppositionen för en överdriven teatershow. Speciellt en sannfinländsk taltur stannade i minnet. En taltur där n-ordet användes – utan en inflikning av talmannen. Att det ordet användes, utan reaktion, i en diskussion om regeringens meddelande angående antirasism är tragiskt, men visar samtidigt konkret det som flera är oroliga över: Att partiet som var orsaken till sommarens händelser enbart har skrivit  under regeringens meddelande för att regeringen ska fortsätta sitt arbete, inte för att de tycker att meddelandet behövs eller är viktigt.

Purra har förstås uttryckt att hennes parti nog är med, men om hennes partikamrater delar åsikten är frågan efter de talturer och uttalanden som vi hört.

Vad ska man göra då de åtgärder som ska visa att regeringen inte godkänner rasism inte tas seriöst av den parten som borde göra det mest? Hur många gånger kan man försöka visa allvaret i regeringens uttalanden då riksdagsledamöterna inte ser det själv? Och vad blir egentligen konsekvenserna efter uttalanden som dessa? Ja, det är viktigt att kunna fortsätta framåt (tillsammans) – men till vilket pris? 

Sommaren var tung för många och mina sympatier går till våra politiker som tvingats stå ut med otroligt mycket. Men att tro att vi nu kan fortsätta och att regeringens arbete utan vidare bara kan sätta igång känns naivt. Vi kan ta oss en stund av lugn, och det är bäst att ta vara på den, men det är bara en tidsfråga innan nästa osakliga uttalande stiger fram och då mäts ryggraden igen. Själv tror jag inte pumpasäsongen tagit slut innan nästa skandal stiger till ytan – även om gärna också jag dricker min latte med lugn och ro!

Ris och ros i regerings­programmet

Ett regeringsprogram bygger alltid på kompromisser, men hur ser dessa ut i praktiken? Finland har ett nytt regeringsprogram som sträcker sig över 200 sidor. Det här är det längsta regeringsprogrammet någonsin och med det vill regeringen stärka ett engagerat Finland som tar sig an världens stormar. Det nya geopolitiska läget har satt sin prägel på programmet, men också coronapandemin som medförde en stor, om än nödvändig, lånebörda av den förra regeringen. Nu vill man rätta till Finlands ekonomiska kurs. Regeringsprogrammet lyfter fram flera nyckelområden, inklusive utbildning och kompetens, sysselsättning, bevarande av ett tryggt välfärdssamhälle, säkerhet och upp­rätthållandet av en rättsstat som vilar på förtroende. Som med alla regeringsprogram finns det både fördelar och nackdelar för de olika partierna involverade. Vi listar dessa för SFP:s del.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström slår larm om vårdarkrisen i Finland: utmaningar och lösningar

Kan Finland erbjuda jämlik vård över hela landet? Den frågan plågar både politiska beslutsfattare som arbetstagare inom vårdmaskineriet. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) vet att lösningen på vårdarbristen är ett bra samarbete mellan staten och välfärdsområdena. I regeringsprogrammet har man lyft flera åtgärder för att försöka lösa de utmaningar vi står inför, men inte allt går att styra på politisk nivå.

Läs följande artikel