Vörlund-Wallenius valdes till SFP:s borgmästarkandidat och Tötterman omvaldes till ordförande

SFP i Åbo höll sitt höstmöte den 12 november. På höstmötet omvaldes Anna-Karin Tötterman enhälligt till ordförande för SFP i Åbo för verksamhetsåret 2021. På höstmötet valdes också styrelsen för 2021. Till ordinarie medlemmar valdes: Sonja Rosenqvist, Camilla Sandell, Markus Blomquist, Johan Nyman, Gustaf Selén, Mats Nyman och Johan Werkelin.

Höstmötet nominerade 11 nya kandidater till kommunalvalet. Dessa är: Ulla Achrén, Rasmus Anttila, Veera Granroth, Theo Kallström, Ville Käldström, Axel Rantanen, Thomas Sandberg, Minna Sahlgren, Björn Taxell, Marianna Välke-Öztürk och Terhi Vörlund-Wallenius. Totalt har SFP i Åbo nu 35 kommunalvalskandidater.

Höstmötet valde Terhi Vörlund-Wallenius till SFP:s borgmästarkandidat i Åbo. Vörlund-Wallenius valdes till borgmästarkandidat i en mycket jämn omröstning mellan Vörlund-Wallenius och Ulla Achrén.

– Vi har ett mycket viktigt kommunalval framför oss. SFP i Åbo ska säkra fyra mandat i kommunalvalet och sikta på att få en av tre vice borgmästarplatser. Som ordförande för SFP i Åbo vill jag att vi ska vara med där besluten fattas och fortsätta att djärvt bevaka intressen som är viktiga för ett svensk- och tvåspråkigt Åbo. Det kan handla om övergripande frågor såsom en teknik- och innovationsinriktad klimatpolitik och en företagsvänlig politik, men också om frågor som berör många av oss dagligen såsom hälsosamma och ändamålsenliga lokaler för skola och dagvård, säger omvalda ordförande Anna-Karin Tötterman.

– Jag vill tacka SFP i Åbo för förtroendet och åtar mig med glädje uppdraget att i samarbete med styrelsen, alla andra kandidater och min kampanjgrupp uppnå ett bra valresultat. Att gå till val är en lagsport och jag behöver stödet från alla partimedlemmar för att ro iland ett bra resultat. Jag kommer att arbeta för att göra Åbo till en blomstrande stad där servicen fungerar, alla är jämställda och ekonomin sätts i skick. Åbo behöver ett levande kulturliv, en fungerande tvåspråkighet och invånare som trivs i sin stad för att bibehålla stadens månghundraåriga historiska ställning som landets bästa stad, säger SFP i Åbos borgmästarkandidat Vörlund-Wallenius. 

Det finns ingen enkel lösning på problemen med ökande drogmissbruk

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se kraftigare tag i samhället för att hantera utmaningarna med ökande drogmissbruk. Wickström poängterar att utmaningarna med missbruk oftast är komplexa och det är just därför som man måste arbeta brett med frågan.

Läs föregående artikel

Följ med SFP partifullmäktigemöte

Här kan du följa med den allmänpolitiska debatten på SFP:s partifullmäktigemöte 14.11

Läs följande artikel