Det finns ingen enkel lösning på problemen med ökande drogmissbruk

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se kraftigare tag i samhället för att hantera utmaningarna med ökande drogmissbruk. Wickström poängterar att utmaningarna med missbruk oftast är komplexa och det är just därför som man måste arbeta brett med frågan.

– Vi måste inse att missbruk och användning av narkotika sker omkring oss, och också bland unga. Det här är ett problem som vi inte kan sopa under mattan, utan en utmaning som måste tacklas öppet och ärligt säger Wickström.

I Västnyland har till exempel användningen av droger ökat under det här året i jämförelse med fjolåret enligt polisens statistik. Antalet narkotikabrott har också ökat, speciellt bland unga.

Wickström hoppas att man satsar på det preventiva arbetet. Wickström poängterar att utmaningarna som kopplas ihop med missbruk är väldigt individuella. Det är därför viktigt att satsa på tillräckliga resurser inom utbildning, elevvård, ungdomsarbete och övriga förebyggande tjänster. Det är frågan om ett långsiktigt arbete.

– Coronakrisen påverkar ungdomsverksamheten och hobbyerna på många sätt och alla aktiviteter är inte tillgängliga som tidigare. Därför har skolans roll blivit viktigare, det är där unga samlas och träffas. Vi måste undvika marginalisering bland unga, säger Wickström.

SFP kommer att förnya sitt drogpolitiska program och här strävar SFP till att hitta lösningar för att förbättra situationen

– För SFP är det här en viktig fråga. Det är i kommunerna som en stor del av det preventiva arbetet görs och vi vill vara aktiva och bidra till att välunderbyggda lösningar lyfts fram och finns tillgängliga, säger Wickström.

Borgarsdóttir Sandelin: En långsiktig och hållbar boendepolitik

Helsingfors stadsfullmäktige har igår godkänt åtgärdsprogrammet för boende och till boende hörande markanvändning (BM-programmet). Fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin, som höll SFP:s gruppanförande, är nöjd med programmet.

Läs föregående artikel

Vörlund-Wallenius valdes till SFP:s borgmästarkandidat och Tötterman omvaldes till ordförande

SFP i Åbo höll sitt höstmöte den 12 november. På höstmötet omvaldes Anna-Karin Tötterman enhälligt till ordförande för SFP i Åbo för verksamhetsåret 2021. På höstmötet valdes också styrelsen för 2021. Till ordinarie medlemmar valdes: Sonja Rosenqvist, Camilla Sandell, Markus Blomquist, Johan Nyman, Gustaf Selén, Mats Nyman och Johan Werkelin.

Läs följande artikel