Wallin och Schauman nominerades

Svenska folkpartiet i Åboland nominerade Ida Schauman och Stefan Wallin som SFP:s kandidater i Egentliga Finlands valkrets inför riksdagsvalet 2015. SFP i Åboland träffades för extra kretsmöte i Nagu.

Politices kandidat Ida Schauman (f. 1989) från Åbo är för närvarande förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Schauman har en lång bakgrund inom SFP och har tidigare bland annat arbetat som kommunikationskonsult i Sverige och som medarbetare för riksdagsledamot Thomas Blomqvist. Under kretsmötet lyfte Schauman fram den svällande byråkratin som blivit en bromskloss för nya idéer och innovation.

– Just nu drunknar många småföretagares utvecklingsmöjligheter i byråkrati. Det är exempelvis helt bakvänt att små bryggerier inte får sälja sina produkter till sina besökare och istället hittar sin marknad utomlands. Samhället ska möjliggöra initiativ och tillväxt, inte sätta käppar i hjulet, säger riksdagsvalskandidat Ida Schauman.   Politices magister, riksdagsledamot Stefan Wallin (f. 1967) från Åbo ställer upp för omval. Wallin uttalade sig i allmänpolitiska debatten bland annat om närdemokrati i förhållande till social- och hälsovårdsreformen.

–    Samtidigt som myndigheterna efterlyser mer invånarpåverkan, skapar man nya social- och hälsovårdsområden, där närdemokratin blir lika sällsynt som dinosaurierna. Invånarnas möjlighet att påverka sin vardag – sin vård – blir mindre, inte större, säger riksdagsledamot Stefan Wallin. 

–    SFP:s arbete med social- och hälsovårdsreformen har fört en viktig sak med sig: Kårkullas möjlighet att fortsätta sin verksamhet är tryggad i och med en lagparagraf som SFP arbetat på att få med, säger Wallin.

I samband med mötet ordnade SFP i Åboland ett seminarium med namnet Närdemokrati = hållbart beslutsfattande i Åboland, där Niklas Wilhelmsson från Justitieministeriet och Cecilia Fredriksson från Åbo Akademi inledde diskussionen.

För mera information

Ida Schauman 040 182 4969 Stefan Wallin 09 432 3011 Michael Oksanen, kretsordförande 0400 795 235

”Hur mycket makt ska Museiverket ha?”

Justitieminister, SFP:s vice ordförande Anna-Maja Henriksson kommer att diskutera Museiverkets roll i beslutsfattandet med ansvarige ministern Piia Viitanen (SDP)

Läs föregående artikel

Viktiga beslut kvarstår i vårdreformen

Svenska riksdagsgruppen understöder det parlamentariska arbetet att få till stånd en heltäckande vårdreform.

Läs följande artikel