”Hur mycket makt ska Museiverket ha?”

Justitieminister, SFP:s vice ordförande Anna-Maja Henriksson kommer att diskutera Museiverkets roll i beslutsfattandet med ansvarige ministern Piia Viitanen (SDP)

Enligt SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson finns det tydliga tecken på att makten har förskjutits från de folkvalda fullmäktigeförsamlingarna till Museiverket. Det senaste exemplet kommer från Jakobstad, där stadsplanen kring torget varit föremål för diskussion i över två år. Ett enigt stadsfullmäktige vill utveckla centrum och skapa arbetsplatser, men Museiverkets syn på planläggningen kan komma att riskera hela projektet.

– Visst ska Museiverket ha en roll då det gäller bevarandet av musealt värdefulla miljöer och byggnader. Man kan däremot fråga sig ifall lagstiftningen gått för långt då en enskild tjänstemans synpunkt har större betydelse än ett enigt beslut av ett folkvalt fullmäktige, säger minister Henriksson.

– Dessutom behöver Museiverket inte väga in några lönsamhetsaspekter i sitt beslutsfattande. Ett folkvalt fullmäktige kan aldrig helt bortse från de ekonomiska konsekvenserna, utan måste göra en helhetsbedömning om vad som är bäst för den egna kommunen. Eftersom Museiverket inte behöver ta hänsyn till ekonomin kan det leda till negativa påföljder i enskilda fall, säger Henriksson.

I värsta fall kan de krav som Museiverket ställer leda till att projekt blir olönsamma, med påföljden att intresserade investerare drar sig ur, arbetsplatser förloras och utvecklingen stagnerar.

– Jag anser det vara på tiden att vi diskuterar myndigheter som till exempel Museiverkets roll i förhållande till den berörda kommunens beslutande organ. Vi behöver en balans som inger förtroende hos medborgarna och genom vilken vi också kan undvika besvär till våra domstolar, som kostar såväl samhället som näringslivet tid och pengar, säger Henriksson.

Minister Henriksson har för avsikt att diskutera Museiverkets roll med bostadsminister Piia Viitanen (SDP), som är ansvarig minister på området.

 

Tilläggsinformation: Specialmedarbetare Otto Andersson, tel. 050 340 0972

Ekman: Dödandet av civila måste få ett omedelbart slut

Vi måste bära vårt medmänskliga ansvar också då humanitära kriser blossar upp, säger Ekman.

Läs föregående artikel

Wallin och Schauman nominerades

Svenska folkpartiet i Åboland nominerade Ida Schauman och Stefan Wallin som SFP:s kandidater i Egentliga Finlands valkrets inför riksdagsvalet 2015. SFP i Åboland träffades för extra kretsmöte i Nagu.

Läs följande artikel